O vydání povolení informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR na svém webu. Plánovaná přeložka začíná na v současné době rekonstruované mimoúrovňové křižovatce Kosmonosy s dálnicí D10. Dále trasa pokračuje přes pole, severně míjí závod automobilky Škoda a prochází mezi obcemi Plazy a Valy.

„Zde je navržena 646 metrů dlouhá přeložka silnice III/2768, která kříží hlavní trasu nadjezdem. Severně míjí vrch Horka a Židně­ves. Na východním konci obce je navrže­na mimoúrovňová křižovatka Židněves. Její větve jsou napojeny do okružní křižovatky (o vnějším průměru 60 metrů) na stávající silnici I/16. Větev křižovatky je přes silnici I/16 převedena nadjezdem,“ píše ŘSD.

Stavba mimoúrovňové křižovatky D10 Kosmonosy, únor 2024
Přesně před půl rokem začala rozsáhlá proměna dálniční křižovatky u Kosmonos

Následně je přeložka vedena severně kolem Sukorad, prochá­zí mezi obcí a bývalým zemědělským areálem, kde kříží mostem přeložku silnice III/27612, která bude měřit 290 metrů.

„Mezi Sukorady a Martino­vicemi je plánována mimoúrovňová křižovatka Martinovice. Větve křižovatky budou zapojeny do dvou okružních křižovatek (u obou je vnějším průměr 40 metrů), do kte­rých bude napojeno obratiště autobusu Martinovice a připojení čerpací stanice. Před mostem přes Přepeřský potok se trasa napoju­je do stopy původní silnice I/16,“ stojí v popisu s tím, že stávající most přes Přepeřský potok bude zbourán a postaven v nové poloze. Stavba pak končí za parkovištěm.

V prvních dvou kilometrech a v místě od 4,8 do 5,9 kilometru projekt počítá s přídatnými pruhy ve směru na Jičín. V Místech od 2,0 do 4,5 a od 5,9 do 7,1 kilometru jsou navrženy přídatné pruhy ve směru na Mladou Boleslav. Pro snížení hlukové zátěže vyrostou i dvě protihlukové stěny.

Proměna vnitrobloku na severním sídlišti začala. Hotovo má být do konce dubna.
Žádné kaluže příštích deset let. Proměna vnitrobloku na sídlišti začala

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl již při zahájení rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy v září loňského roku zdůraznil, že přestavba je důležitá právě i pro plánovanou přeložku silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice, která bude do křižovatky v budoucnu zaústěna. „Zahájení stavby chystáme na rok 2025, kdy zprovozníme přestavbu mimoúrovňové křižovatky,“ sdělil.

A tento záměr stále trvá. ŘSD opakovaně zdůraznilo, že rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky postupuje podle plánu a nyní potvrdilo, že v příštím roce chystá výběrové řízení na zhotovitele přeložky i samotné zahájení budování. „Uvedení stavby do provozu předpokládáme v roce 2027. Odhadované náklady činí 1575,87 milionu korun bez DPH,“ píše ŘSD.