Do průběhu hlasování se opřela opoziční zastupitelka Jana Krumpholcová (Strana Zelených). Mezi její argumenty patřilo, že se o rozpočtu mělo hovořit už tak před půl rokem, aby se všichni zastupitelé se všemi jeho body měli šanci dostatečně seznámit. „Chci hlasovat o odložení hlasování rozpočtu,“ požádala Krumpholcová. K hlasování o odložení projednávání nakonec došlo, zastupitelé v něm však její návrh jednomyslně odmítli.

Opoziční zastupitelka chtěla nové hlasování

Rozpočet pak stihli schválit ještě před přestávkou, po které znovu následoval dotaz Krumpholcové, která chtěla nové hlasování o rozpočtu. Nelíbilo se jí například to, že podle ní obsahuje několik nevýhodných smluv, a také to, že finanční výbor v minulém týdnu rozpočet zastupitelům nedoporučil. To poté potvrdil předseda finančního výboru Miroslav Olšák (ODS). „Finanční výbor zasedal minulý týden ve středu, tedy v době, kdy probíhaly jarní prázdniny. Přes veškeré úsilí se nepovedlo zajistit větší účast, sešlo se nás osm,“ uvedl Olšák s tím, že výbor byl usnášeníschopný. „Hlasování bylo takové, že finanční výbor rozpočet nepodpořil, ale z osmi lidí hlasovalo 7 lidí pro podporu a jeden hlasoval proti podpoře,“ dodal předseda.

„Celkové příjmy po konsolidace jsou 1.119.601,40 tisíc korun, výdaje 1.284.497,63 tisíc korun. Schodek navrhovaného rozpočtu ve výši 164.896,23 tisíc korun, bude pokryt čerpáním investičních úvěrů,“ uvedla mluvčí Mladé Boleslavi Šárka Charousková.

Pro schválení hlasovali téměř všichni

Investiční výdaje v objemu zhruba 320 milionů hodlá Boleslav pokrýt téměř z poloviny vlastními zdroji, na zbytek plánuje investiční úvěry. V průběhu roku chce město také zapojit investice z dotací. Pro schválení rozpočtu hlasovali skoro všichni zastupitelé, až na dva hlasy proti.
Za 320 milionů město plánuje 320 stavební investice ve výši 246,5 milionů korun. Na nákup půjde 47 milionů a na nákup dlouhodobého majetku 11 milionů korun.

„V plánu je také poslední splátka kupní ceny Domu a více než 12 milionů půjde formou dotace pro Dopravní podnik MB na obnovu vozového parku a zavedení nového parkovacího systému včetně dopravního značení na území města,“ vysvětlila Charousková.

Pokračovat se bude také v rekonstrukci plaveckého bazénu v sokolovně, která se již významně prodloužila, v rekonstrukci Pražské ulice a město hodlá zainvestovat také do kamerového systému. Peníze mají jít do škol, budou nová parkoviště, tradiční rekonstrukce ulic, přechodů, cyklostezek a tak dále.