Na novém stanovišti je pět podzemních kontejnerů, z toho dva na směsný odpad, jeden na papír, další na sklo a jeden na plasty a nápojové kartony. Souběžně s instalací kontejnerů a nadzemních vhozových nádob zajistila Správa komunikací také opravu okolních chodníků a úpravu terénu. Dokončení této investice se zdrželo vzhledem k pozdějšímu dodání kontejnerů od dodavatele. Jako ve většině ostatních případů, nové stanoviště nahradilo původní nevzhlednou soupravu nadzemních kontejnerů.

V průmyslové zóně v Plazích vznikla nová bioplynová stanice. Je unikátem v celé zemi. Zpracovávat totiž bude bioodpad, především zbytky z jídelen, restaurací a obchodů.
Video, foto: Český unikát. Boleslavské autobusy pojedou na odpady z kuchyně

Na konci léta a začátkem září letošního roku byla dokončena a uvedena do provozu ještě další dvě místa podzemních kontejnerů, a to v Zahradníkově ulici a u bývalé vodárenské věže na Josefském náměstí. Na posledně zmíněném bude ještě dokončen plot nad opěrnou zdí.