O aktuální situaci na stavbě informoval na webu města mluvčí Mladé Boleslavi Pavel Šubrt. „Nejprve proběhla demolice schodišťových stupňů a zábradelní stěny. Dále bude provedena konstrukce monolitické železobetonové stěny, která zajistí stávající kamennou opěrnou zeď,“ uvedl.

Schodiště a nová zábradelní stěna bude podle jeho vyjádření součástí železobetonové stěny, která bude obložena kamenným obkladem. „Původní kamenné stupně budou vráceny zpět a mezipodesty budou vydlážděny žulovou kostkou,“ doplnil Šubrt s tím, že cena stavby je 5,9 milionu korun.