Robotický asistent ROSA (Robotic Orthopaedic Susrgery Assistent) vypočítá přesně uložení komponentů implantátu v 3D prostoru na základě individuální anatomie pacienta. „Po naplánování a schválení operatérem robot ROSA přikládá robotické rameno s resekčním blokem na vypreparované koleno a operatér tak provádí přesné robotem řízené řezy a úpravy kloubu. Rosa současně kontroluje přesnost operatéra. Roboticky asistovaná operace umožňuje pacientovi aplikovat přesný personifikovaný umělý implantát kloubu,“ popisuje činnost Stanislav Najman, ředitel Kliniky Dr. Pírka.

Technologie umožňuje provést operaci kolene s nejvyšší přesností, zákrok naplánovat podle individuální osy a uložení končetiny, které jsou jedinečné u každého pacienta. Přesné uložení implantátu rovněž prodlužuje životnost implantátu a zkracuje pooperační délku hospitalizace. ROSA rovněž archivuje všechna data z průběhu operace včetně uložení implantátu a posiluje tak zodpovědnost celého týmu.

První roboticky asistovaná operace v ortopedii v České republice | Video: Deník/Jiří Macek

První myšlenka na zavedení robotického asistenta ROSA v mladoboleslavském klinice je stará více než rok. „Na pravidelném setkání s celosvětovým výrobcem, který je lídrem v oboru ortopedických robotických asistentů před rokem zazněla informace, že se robotické operování v ortopedii prosazuje v západní Evropě i v USA. V současné době je ve světě tisíc pracovišť s instalací robotické asistence ortopedických operací. Tahle cesta se nám zalíbila, zjišťovali jsme informace a za rok se nám systém podařilo uvést do praxe jako prvnímu pracovišti v České republice. Roboticky asistované operace chápeme jako cestu zvyšování kvality péče, zlepšení funkce operovaného kloubu a tím i spokojenosti pacienta,“ říká ředitel Stanislav Najman.

První roboticky asistovaná operace v ortopedii v České republice | Video: Deník/Jiří Macek

Tým lékařů a ostatních zdravotníků prošel vícestupňovým tréninkem v Kolíně nad Rýnem, Berlíně a Bratislavě a na workshopech. Robotické operace kloubních náhrad kolene provádějí na Klinice Dr. Pírka doktoři Petr Hajný, Roman Lehovec a Petr Kraus, vyškolen je i další personál, jehož přítomnost u operace je nutná. „Na dalším vývoji spolupracuje celý tým lékařů a připravuje se i na roboticky asistované operace kyčelního kloubu a ostatní moderní operační postupy, které vnímají individuální a pro každého pacienta jedinečné anatomické poměry, jež jsou cestou jak dále zlepšovat operační výsledky,“ podotkl primář ortopedie Daniel Horáček.

Stanislav Najman doplnil, že operace kloubních náhrad kolene se tak na klinice nyní provádějí dvěma způsoby. Klasickou dosavadní metodou a novou moderní technologií typu roboticky asistovaných operačních výkonů. „Pro jakou metodu se pacient rozhodne, je zcela v jeho kompetenci. Zatímco klasická metoda operace je hrazena ze zdravotního pojištění, operace s robotickým asistentem pojišťovny nehradí, je tu nutná spoluúčast pacienta, která činí 55 tisíc korun,“ podotýká ředitel Stanislav Najman.

První roboticky asistovaná operace v ortopedii v České republice | Video: Deník/Jiří Macek

V Mladé Boleslavi mají za sebou v prvním týdnu od uvedení nové operační metody šest operací. Ředitel Stanislav Najman je hodnotí jako úspěšné. „Operace proběhly ve stejných režimech, jak jsme viděli v zahraničních operačních centrech. Jejich odborníci u nás nad prvními operacemi dohlíželi. S pokorou jsme očekávali možný výskyt počátečních startovacích problémů, ale vše probíhá hladce bez komplikací ve srovnatelném režimu jako ne předních evropských pracovištích. Nicméně o úplné spokojenosti budeme mluvit naplno ve chvíli, kdy bude pacient po operaci bez omezení chodit a bude spokojen on sám“ dodal Stanislav Najman.

Co je systém ROSA
• Robotická platforma, která pomáhá ortopedům provádět totální endoprotézy kolene při resekci kostí, při hodnocení stavu měkkých tkání s cílem ulehčit intraoperační umístění implantátu
• Umožňuje předoperačně plánovat na základě jednoduchých rentgenových snímků, které jsou dostupnější a levnější než CT
• Poskytuje operatérovi nepřetržitě intraoperační data za účelem objektivního rozhodování po dobu operace
• ROSA platforma je přesnější, reprodukovatelnější než konvenční operační postup. Poskytuje vyšší úroveň přesnost v porovnání s technologií navigace
• Archivuje všechna data z průběhu operace a to včetně umístění implantátu