„Do modernizovaných prostor budou nainstalovány nové dezinfektory, sterilizátory, úpravny vody a další příslušenství koncem listopadu letošního roku,“ stojí ve vyjádření nemocnice. Celkové náklady nově pořízených přístrojů jsou 29 milionů korun.

Centrální sterilizace zatím funguje v náhradních prostorách. „Z důvodu zajištění nepřetržitého provozu centrální sterilizace, která je nezbytnou součástí poskytování zdravotní péče v naší nemocnici, byly stávající přístroje dočasně přestěhovány do prostor bývalé kuchyně,“ potvrdila zástupkyně ředitele nemocnice pro provoz Helena Kocmanová.

Prostory musely nejdříve projít nutnými úpravami, aby splňovaly hygienické požadavky. Nemocnice uvádí, že vše bylo vyčištěno, místnosti byly vymalovány a byly některé příčky, které ustoupily speciálním technologiím.