Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna od 18 hodin na faře Českobratrské církve evangelické v Husově ulici. „Prvním překladem Písma z původních jazyků do češtiny byla Bible kralická. Překlad Nového zákona z řečtiny, začleněný do Bible kralické, byl dílem Jana Blahoslava. Mnoho zajímavého o Janu Blahoslavovi a jeho několikaletém působení v Mladé Boleslavi se dozvíte na přednášce ČKA ve čtvrtek 25.4. v 18:00 (nikoliv v obvyklých 19:00) na faře ČCE,“ píše se v pozvánce.

Slova se ujme Jiří Just, český historik, který pracuje v oddělení dějin raného novověku v Historickém ústavu Akademie věd ČR a zabývá se českou reformací v evropském kontextu. Je členem projektu Acta Unitatis Fratrum a vydavatelem písemností z Archivu Matouše Konečného.