Český hydrometeorologický ústav vydal 29. dubna výstrahu před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje. Platná bude od 30. dubna 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin. Hasiči pak reagovali vyvěšením podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. V nich je mimo jiné uvedeno, že je zakázáno rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, používání zábavní pyrotechniky, vypouštění takzvaných lampionů štěstí nebo vjezd motorových vozidel na polní cesty (celé znění podmínek zde, nebo na konci článku).

Tato skutečnost ovlivní plánovaný Čarodějnický rej na Krásné louce. Ten se v úterý 30. dubna uskuteční, mluvčí města Pavel Šubrt však potvrdil, že bude bez vatry. „Areál bude otevřen od 14 hodin a během odpoledne a večera zde bude připraven kulturní program, stánky s občerstvením a dětské atrakce. S ohledem na výstrahu před nebezpečím požárů a zákazem rozdělávání ohňů nebude tentokrát zapálena vatra. Vstupné se neplatí, s ohledem na výstrahu nebude možné na Krásné louce parkovat,“ uvedl na webu městu.

Čarodějnickou akci bez ohně avizoval v pondělí po 16. hodině i Bakov nad Jizerou. „Vzhledem k tomu, že Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, budeme se muset obejít bez ohňů ochraňujících nás před kouzly čarodějnic,“ píše město na svém Facebooku.

To je však jediné omezení, které akci potká v místním Volnočasovém areálu potká. „Vyzýváme tedy všechny čarodějnice, aby oprášily své hábity, natankovaly košťata a přiletěly do Volnočasového areálu na každoroční slet. Čeká na vás odpoledne plné soutěží a zábavy a v podvečer si některé z Vás odnesou domů titul nejhezčí čarodějnice. Pozemské bytosti jsou též vítány … něco k snědku a pití se pro ně také najde,“ zve město.

Výstraha před nebezpečím vzniku požárů
Český hydrometeorologický ústav vydal dne 29. 4. 2024 výstrahu č. 000151 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 30. 4. 2024 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin. 

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen "Nařízení") vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

 

Z A K Á Z Á N O:

 

používání zábavní pyrotechniky,
vypouštění „lampionů štěstí“,
používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.
 

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

 

lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m
 

Z A K Á Z Á N O:

 

rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
jízda parní lokomotivy,
povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.
 

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

Zdroj: HZS Středočeského kraje