Stavba pumptrackové dráhy je první etapou rekonstrukce volnočasového areálu Betonárka Radouč, který město nechává kompletně přebudovat a obohatit o nové prvky. Umělá dráha tvořená klopenými zatáčkami a boulemi je určená pro cyklisty bez rozdílu věku a výkonnosti.

Na místě však vznikne mnohem více sportovišť. Areál bude rozdělen na několik samostatných zón. Zásadními stavbami budou dva oddělené skateparky. Jeden z nich, polohou na vyšším místě, bude zastřešený. „Proto se v něm bude moci sportovat i v chladnějších měsících,“ vysvětlil Štěpán Neuman, předseda komise pro sport a volnočasové aktivity.

Součástí se stane i dětská část se skateboardovým poolem (bazénem). Venkovní část budou tvořit betonové překážky připomínající ulici, tedy místo, odkud skateboarding vzešel.

Už dříve byla součástí areálu trať pro RC modely. A s novou tratí pro modely dálkově ovládaných aut, s nimiž se soutěží i na mezinárodní úrovni, se opět počítá. „Bude k ní náležet i menší tribuna. Trať bude vybudována tak, aby se tu v budoucnu mohly konat i mezinárodní závody,“ konstatoval náměstek primátora Jiří Bouška.

Areál bude zahrnovat také posilovací prvky nebo dětské hřiště s prolézačkami. Chybět nebude ani zázemí tvořené z buněk. Počítá se s dvoupatrovou výstavbou, v níž budou šatny, sociální zařízení a případně i občerstvení. Nahoře by měla vzniknout přístupná terasa.

Volnočasový areál Betonárka Radouč chce město nabídnout nejen sportovcům, ale celým rodinám.

Na volnočasový areál bude proto dále navazovat i plánovaná minizoo, která vznikne v bezprostředním sousedství betonárky.

Lokalita tak má ambici stát se odpočinkovou zónou v severní části Mladé Boleslavi s návazností na rekreační využití přírodní památky Radouč.