Město zase vypadá o kousek lépe! V pondělí 30. května se poroučely k zemi kousky slavnostní pásky, jejíž přestřižení oficiálně uvedlo do provozu úsek nové komunikace v rámci dokončené revitalizace historického centra města Kosmonosy.

Při této příležitosti, kde nemohla chybět ani starostka obce Zdeňka Procházková, došlo ke slavnostnímu aktu dokončení uvedené stavby a předání vybudovaného díla městu Kosmonosy. Toho se kromě zmiňované starostky zúčastnili zástupci města, dodavatelských firem, státních organizací a konečně i médií.

A kde na takovou parádu vzalo město peníze? Stavební náklady na revitalizaci historického centra překročily 22 milionů korun!

Peníze z fondů

„Projekt byl spolufinancován z prostředků Regionálního operačního programu Střední Čechy a zahrnoval úpravu zámeckého nádvoří a průjezdů, přístupové cesty od zámecké brány a prostoru mezi farou, resp. bývalým špýcharem a zámeckým areálem. Součástí byla také přeložka trafostanice,“ vysvětluje vedení města.

A právě posledně zmiňovaná trafostanice, světle zelená škatule, se mnohým nelíbí. „Je to jako pěst na oko. Měli to zakopat do země. Ale jinak je tady fajn,“ myslí si mladá maminka na dlažbě nového náměstíčka