O celém případu pohovořil ředitel městské policie v Mladé Boleslavi Tomáš Kypta. „Jednou z činností strážníků městské policie v Mladé Boleslavi, kterou v jiných městech nedělají, je i dohled nad alternativně potrestanými občany, kteří vykonávají soudem určený trest veřejně prospěšných prací a jsou přiděleni k výkonu trestu na magistrát města Mladá Boleslav,“ předeslal Kypta.

Ve čtvrtek před půl desátou dopoledne takhle zaměstnanec městského kamerového systému nachytal na dětském hřišti výtečníka, který si tam klidně vykuřoval. Jaké bylo jeho překvapení, když zjistil, že se jedná právě o alternativně potrestaného, který měl ve městě plnit veřejně prospěšné práce.

Zřejmě neměl tušení, že městská policie alternativně potrestaným osobám vždy přidělí lokalitu k úklidu a řádné plnění tohoto úkolu pak strážnicí kontrolují v terénu spolu s operátory městského kamerového systému.

„Operační důstojník telefonicky vyrozuměl tohoto muže o protiprávním jednání s upozorněním na to, že jeho přestupek bude vyřešen následně při příchodu na služebnu městské policie,“ doplnil Kypta a dodal, že přestupek byl vyřešen po ukončení práce v příkazním řízení pokutou.