A právě s nimi pravidelně navštěvuje pacienty, kteří jsou hospitalizovaní v léčebně dlouhodobě nemocných v Klaudiánově nemocnici. Věnuje se totiž canisterapii, což významně pomáhá ke zlepšení jejich zdravotnímu stavu.

I díky její návštěvě mají většinou starší lidé lepší náladu. Potěšení jsou z maličkostí. Když se mohou s pejsky pomazlit, když jim podají pac, nebo když k nim vyskočí na postel. Jiní jim zase zkouší dávat různé povely.

Jak sama Miroslava Vrabcová říká, to, že může navštěvovat pacienty na pokoji a zároveň jim pomáhat, ji nabíjí baterky. „V léčebně je úplně jiný svět, není tam stres, jako „venku" a člověk se může svým způsobem odreagovat," sdělila dříve Boleslavskému deníku. Při canisterapii si s lidmi také povídá, což jim umožňuje alespoň chvíli nemyslet na své trápení, na svou nemoc a těšit se návštěvou dvojice hravých královských pudlů.

Pokud chcete dát Miroslavě Vrabcové za její dobrovolnický počin hlas, můžete vyplnit anketní kupon na straně šest.