Měsíce stavebních prací čekají na dělníky v Jungmannově ulici v Bakově nad Jizerou. Stejně tak dlouhá bude i objízdná trasa pro veškerou dopravu.
Jak informovala starostka města Jana Štěpánová, na konci března zde započaly stavební práce na realizaci projektu Zpřístupnění školských zařízení v Bakově nad Jizerou.

Samé plusy

„Část Jungmannovy ulice v úseku mezi ulicemi Boleslavská a Palackého bude zcela uzavřena, a to z bezpečnostních důvodů i pro pěší,“ uvedla Štěpánová. V rámci uvedeného projektu budou postupně opraveny také v ulice Palackého a Školní.
Cílem tohoto projektu je provést kompletní rekonstrukci komunikací, zkvalitnit napojení na silnici druhé třídy, zvýšit únosnost komunikace, odstraněním bodových závad zvýšit bezpečnost provozu, realizovat opatření snižující prašnost a také snížit hlukové zátěže na místní obyvatele.
Kromě toho tam dojde k vybudování zařízení pro zlepšení pohybu postižených. Objeví se tam tak bezbariérové úpravy či vodící pásky.

Kudy jezdit?

Objízdná trasa povede ulicemi 5. května a Školní. Pozorní by měli být rodiče, kteří povedou svá dítka do místní mateřské či základní školy.
Stavbaři budou Jungmannovou ulicí vládnout až do konce srpna.
Cena projektu přesahuje devět milionů korun. Městu Bakov nad Jizerou se ovšem podařilo na jeho realizaci získat dotaci ve výši 6,8 milionu korun.