Lepší už to nebude. Tak by se dal odhadovat letošní další vývoj míry nezaměstnanosti na Mladoboleslavsku. Zatímco od začátku roku až do května počet lidí bez práce neustále klesal, a to poměrně razantně, v červnu se tento pokles zastavil.

Ze zkušeností z minulých let se dá odhadovat, že nižší míra nezaměstnanosti už na Mladoboleslavsku do konce roku nebude.

„Míra nezaměstnanosti k poslednímu květnu činila na Mladoboleslavsku 2,56 procenta,“ spočetl včera Lubomír Kiš z Úřadu práce Mladá Boleslav. O měsíc dříve byla 2,55 procenta. Paradoxně se však počet lidí bez práce mírně snížil – z květnových 2026 lidí na červnových 2022. Je to způsobeno tím, že míra nezaměstnanosti se nevypočítává ze všech nezaměstnaných, ale pouze z dosažitelných uchazečů o práci. To jsou ti, kteří nemají žádnou objektivní překážku k okamžitému nástupu do práce. Dosažitelných uchazečů bylo na konci května 1880 a na konci června 1893.

Zdá se, že se trh práce nasytil a míra nezaměstnanosti se dostala na letošní nejnižší úroveň. Dohady však potvrdí či vyvrátí až vývoj v dalších měsících.
Stále velmi příznivý je poměr volných pracovních míst a lidí bez zaměstnání. Na jedno volné pracovní místo totiž připadá jen 0,82 uchazeče. Zjednodušeně řečeno to znamená, že by mohlo být dostatek volných pozic pro všechny nezaměstnané. „Jenže struktura uchazečů je odlišná od potřeb zaměstnavatelů,“ upozornila zástupkyně ředitele Úřadu práce Mladá Boleslav Jana Reslová.

K poslednímu červnu evidoval mladoboleslavský úřad práce 2468 volných pracovních míst, což je oproti květnu nárůst o 240. V minulém měsíci úřad práce nabízel 32 míst pro zdravotně postižené občany a 190 míst vhodných pro absolventy a mladistvé.

Z červnových 2022 uchazečů bylo 1224 žen a 798 mužů. Nových uchazečů o práci se v červnu přihlásilo 310, vyřazených z evidence je 314. Pro nespolupráci vyřadil v červnu úřad práce z evidence 63 lidí.