„Kulturní dům patří mezi kvalitní architektonická díla své doby, přesahující svým konceptem velmi nízkou úroveň dobových standardů převažující stavební produkce. Stavba se dosud vyznačuje kvalitními původními detaily a materiály s důrazem na precizní řemeslné provedení,“ tvrdí v dopise, adresovaném ministru kultury, architekti Petr Vorlík a Václav Girsa, k nimž se podpisem připojila řada dalších odborníků. Ve prospěch jejich myšlenky údajně mluví i to, že se Dům kultury na rozdíl od většiny poválečných staveb dochoval v mimořádně autentickém stavu.

Město, které už dlouho plánuje budovu celkově opravit, s prohlášením budovy za památku zásadně nesouhlasilo. Případnou rekonstrukci by totiž takové prohlášení podstatně zkomplikovalo. Kulturák je prý navíc budovou architektonicky spíš průměrnou.

Chystané rekonstrukci ale v současné době už nic nebrání.

Ve sporech, týkajících se estetických, architektonických a historických kvalit budovy i přípustné míry případných stavebních zásahů, totiž ministerstvo kultury nyní konečně rozhodlo. A podle náměstka mladoboleslavského primátora Daniela Marka po dvouleté anabázi kulturák za památku neprohlásilo.

„V průběhu června, možná už koncem května se sejde původní pracovní skupina a plány oprášíme, nachystáme harmonogramy, a když vše dobře půjde a budeme mít za sebou soutěž na zakázku, tak by se s rekonstrukcí mohlo za rok touto dobou začít,“ uvedl Marek.

Aby byla rekonstrukce skutečně pečlivá a budovu na další desítky let zachovala, bude prý ale nejspíš třeba ještě navýšit původně plánovanou částku sto milionů. Náklady na rekonstrukci se zainvestují nejspíš z městské pokladny, byť se magistrát bude pokoušet získat také dotaci, která by je zčásti pokryla.

„Půjde o velmi nákladnou záležitost, neboť je třeba upravit nejen celkové opláštění, ale i vnitřní vybavení. Určitě ale chceme zachovat travertin v průčelí, který je historicky cenný. Co čeká proměna určitě, je zadní část budovy, kde je v tristním stavu například balkon. Tuto zadní část chceme trochu zvětšit, a zlepšit tak i tamní zázemí,“ uvedl Daniel Marek.

Náměstek primátora dodal, že ačkoli už nyní nemusí, bude město i nadále s památkáři při rekonstrukci spolupracovat, a není proto třeba se obávat, že dosavadní ráz budovy bude nějak razantně a necitlivě narušen.

Řeč byla také o úpravě okolí Domu kultury, zejména o zkapacitnění vedlejšího parkoviště, které by se mohlo novou konstrukcí zvýšit o patro. Nová lávka by pak mohla spojit toto parkoviště přímo s kulturním domem. V tomto směru ale žádné rozhodnutí nepadlo. Podobná úprava by si podle Marka vyžádala další projektovou studii.