Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) na svém webu připomnělo, že během ledna byla v prostoru přestavované mimoúrovňové křižovatky zprovozněna provizorní přímá větev pro nájezd na dálnici D10 ve směru od Kosmonos na Prahu. „Ta stávající je rekonstruována do finální podoby projektu a doprava by se na ni měla vrátit koncem dubna,“ píše ŘSD.

Na staveništi se intenzivně pracuje především na přeložkách elektrického vedení, vodovodu a plynovodu. „Díky tomu například vedení velmi vysokého napětí v prostoru křižovatky bude nově umístěno pod zem, protože stávající elektrické stožáry brání výstavbě a musejí být odstraněny,“ upozornilo ŘSD.

Oficiální zahájení přestavby mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy 14. září 2023

Fotogalerie: Oficiální zahájení přestavby mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy 14. září 2023

Současně se pracuje na zakládání mostů, na budování opěrných zdí, na prodloužení jednoho z propustků a nadále probíhá i skrývka zeminy.

Křižovatka je navržena jako spirálovitá turbo-okružní. Její prstenec bude mít vnější průměr 140 metrů a bude dvoupruhový. Zaús­těno do něj bude celkem devět větví – jednosměrná výjezdová na D10 na Turnov, jednosměrná vjezdová z D10 od Turnova, obousměrná ze silnice I/38, jednosměrná výjezdová na D10 na Prahu, jednosměrná vjezdová z D10 od Pra­hy, obousměrná z průmyslové zóny a obousměrná z plánované přeložky silnice I/16.

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl již dříve zdůraznil, že úprava křižovatky je nutná s ohledem na rozvoj průmyslové zóny východně od dálnice a bude sloužit k plynulému a bezpečnému napojení celé lokality východně i západně od dálnice D10 včetně areálu Škoda Auto. Dalším důvodem je podle něj právě stavba plánované přeložky silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice.

Ze stavby mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy, podzim 2023

Fotogalerie: Stavba mimoúrovňové křižovatky u Kosmonos, podzim 2023

„V rámci její přípravy je již zpracována dokumentace pro stavební povolení a probíhá proces majetkoprávního vypořádání. Zahájení stavby chystáme na rok 2025, kdy zprovozníme zahajovanou přestavbu mimoúrovňové křižovatky,“ sdělil u příležitosti zahájení rekonstrukce loni v září.

Zhotovitelem rekonstrukce za 737 milionu korun bez DPH je společnost Eurovia CS. Uvést stavbu do provozu ŘSD plánuje v létě roku 2025.