Přestavba mimoúrovňové křižovatky na dálnici D10 u Kosmons zaznamenala další významný posun. Díky příznivému počasí byla dokončená betonáž všech mostních opěr, o které Deník informoval na začátku března. A další práce pokračují.

Součástí stavby jsou celkem čtyři mostní opěry, dvě po každé straně dálnice. Na jejich betonáž, která byla v uplynulých dnech dokončena bylo použito bezmála 500 kubíků betonové směsi. „Její kvalita a hustota byla přímo na místě průběžně měřena tak, aby vyhovovala normě,“ upozorňuje Ředitelství silnic a dálnic Středočeského kraje (ŘSD) ve svém zprávě.

Přestavba mimoúrovňové křižovatky na 46. kilometru dálnice D10 u Kosmonos začala loni v září a pokračovat bude ještě více než rok. V současně době finišují přeložky inženýrských sítí, zejména přeložky vedení velmi vysokého napětí. Dále probíhá výstavbě nového propustku pod budoucí sjezdovou větví z dálnice ve směru od Liberce do Kosmonos. „Pokračují rovněž zemní práce a rýsuje se nová nájezdová větev na dálnici D10 ve směru od Kosmonos na Prahu. Její významnou část hodláme zprovoznit už po Velikonocích,“ píše ŘSD.

Doprava je místem stavby ve 46. kilometru i nadále vedena zúženými jízdními pruhy v režimu 2+2 a rychlost je snížena na maximálně 100 kilometrů za hodinu. Práce provádí společnost Eurovia CS za 736,85 milionu korun bez DPH. Hotovo má být příští rok v létě.

Nová mimoúrovňová křižovatka je navržena jako spirálovitá turbo-okružní. Její prstenec bude mít vnější průměr 140 m a bude dvoupruhový. Zaús­těno do něj bude celkem devět větví – jednosměrná výjezdová větev na D10 na Turnov, jednosměrná vjezdová větev z D10 od Turnova, obousměrná ze silnice I/38, jednosměrná výjezdová na D10 na Prahu, jednosměrná vjezdová z D10 od Pra­hy, obousměrná z průmyslové zóny a obousměrná z přeložky silnice I/16. Velké množství větví, které je potřeba do křižovatky zaústit, je navrženo propojením v okružní křižovatce nad dálnicí D10.

Zdroj: ŘSD