Kolem ohniska bylo vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů. V těchto pásmech platí veterinární opatření.

„Bylo rozmístěno jedenáct odpadních kontejnerů určených výhradně k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich následný svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto kontejnery jsou označeny nápisem: VPŽP 2. kategorie – není určeno ke krmení zvířat,“ uvádí Státní veterinární správa.

Černé kontejnery po městě rozvezli hasiči z JSDH Mladá Boleslav. Jsou v místech, kde je standardně odkládán komunální a tříděný odpad, v lokalitách Jemníky, Podchlumí, Dubce, Bezděčín, Chrást, Sahara, Čejetičky, Čejetice, Michalovice, Podlázky, Debř.

Nyní je podle veterinářů velmi důležité, aby lidé svoji drůbež uzavřeli a nenechali ji volně pobíhat venku. Je rovněž třeba zamezit kontaktu krmení s volně žijícími ptáky.

Opatření Státní veterinární správy jsou platná pro celý katastr Mladé Boleslavi. Tedy i pro příměstské části i přilehlé obce. Konkrétně se jedná o Mladou Boleslav, Bezděčín, Čejetice, Debř, Chrást, Jemníky, Podlázky a obec Dalovice.

Obce v ochranném pásmu musí provést soupis všech hospodářství, kde je chována drůbež nebo jiní ptáci, a předat jej do 26. května Krajské veterinární správě.