O příspěvek už projevila zájem řada organizací. Nově jim město nabízí navýšení stávajícího příspěvku o až 600 korun na jednoho člena s tím, že tato částka nesmí přesáhnout 100 % dotace, kterou už kluby dostaly. Na oplátku se kluby musí zavázat, že nezdraží členské příspěvky.

Město se naopak snaží kluby motivovat k tomu, aby příspěvky zlevnily. Proto jim nabízí další finanční pomoc, a to 250 korun na každé dítě, které je členem klubu a má trvalé bydliště v Mladé Boleslavi. „Podmínkou je, aby o tuto částku, tedy 250 korun, byly příspěvky pro další sezonu nižší,“ vysvětlil Marek.

Podpora se týká 44 klubů, a pokud by ji využily všechny, celkem by to město stálo 3,3 milionu korun.

Pokud jde o organizace, které se věnují volnočasové činnosti dětí a mládeže, těm město navýší stávající roční příspěvek o 30 procent. I tady pak nabídne další podporu ve výši 250 korun na každé dítě, které je členem klubu a má trvalé bydliště ve městě. Opět ale jen v případě, že se závaží o tuto částku snížit členské příspěvky na příští sezonu. V případě volnočasových organizací jde o 15 klubů a částku ve výši maximálně 280 tisíc korun.

Podobnou podporu město nabídlo i organizacím, které provozují sociální služby. Jde zhruba o dvě desítky organizací, jimž bude díky tomu příspěvek od města navýšen o 30 %. V tomto případě se jedná o necelých 800 tisíc korun.