Navštívit vybraná chráněná území mladoboleslavského okresu se o víkendu rozhodlo hned několik desítek milovníků přírody. Zprvu počasí exkurzi příliš nepřálo. „Mělo jet ještě více lidí, hlavně dětí, které se účastnily loňského úklidu Radouče. Kvůli nepřízni počasí jich ale přišlo méně. Přesto se víkendové akce zúčastnilo téměř čtyřicet lidí,“ řekla Milada Vrbová, předsedkyně Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Klenice v Mladé Boleslavi.

Účastníci exkurze měli možnost navštívit celkem osm chráněných nebo k ochraně navržených území Mladoboleslavska. „Označit některá za nejdůležitější nejde, protože každé je svým způsobem unikátní, chránící různé vzácné a ohrožené typy biotopů, druhy rostlin a živočichů nebo i významných geologických útvarů,“ uvedl průvodce exkurze, ekolog Václav Petříček.

První kroky účastníků vedly do přírodního parku Chlum, konkrétně na jižní svah u Nepřevázky, kde je zachován porost teplomilné „šipákové“ doubravy s koncentrací kriticky a silně ohrožených druhů rostlin. Z těch velmi atraktivních účastnící mohli vidět orchidej vstavač nachový nebo citrusům příbuznou třemdavu bílou.

Dále následoval jiný typ chráněného území, Přírodní památka stará Jizera - úsek Jizery s loukami a slepými rameny mezi Horkami a Dražicemi. Bohužel roztroušené mohutné solitérní duby odumírají na zavlečenou houbovou chorobu - tracheomykózu. To už se počasí trochu umoudřilo.

Autobus plný ekologů pak zavítal do bývalého vojenského prostoru Mladá u Benátek nad Jizerou, kde naposledy 23 let působila Sovětská armáda. „Po odchodu vojáků a zrušení prostoru došlo k intenzivnímu přírodovědeckému průzkumu, který přinesl překvapující, úžasné výsledky. Přes velké poškození půdy a vodních zdrojů se „díky“ dlouhodobé absenci chemicky podporovaného zemědělství, běžného v okolní zemědělské krajině, dochovala společenstva a druhy, které jinde z krajiny vymizely. Problémem je zarůstání travinných lad křovinami. Značná část prostoru byla vládou vyhlášena jako Evropsky významná lokalita v rámci tvorby soustavy chráněných území NATURA 2000,“ řekl ekolog Václav Petříček. Velká diskuse se také strhla o vhodnosti umístění golfového hřiště. Zda to byl opravdu dobrý nápad, nechal průvodce Václav Petříček i hlasovat. Procentuálně bylo pro asi 60%, proti 10%, ostatní měli konkrétní výhrady.

Pak se autobus s výpravou přesunul na pravý břeh Jizery až do údolí Košáteckého potoka, kde byly navštíveny 2 zajímavé lokality a návrhy na přírodní památky: zaprvé stráně u Krp se „stepní“ vegetací a momentálně kvetoucími bílými „lány“ ohrožené a chráněné liliovité rostliny - bělozářky liliovité, zadruhé artéské prameny u Kropáčovy Vrutice, kdysi s pestrokvětými vlhkými loukami, v minulosti poničenými rozoráním.

Asi největší koncentrace unikátních botanických i zoologických lokalit je v údolí říčky Bělé, kde byly navštíveny jen některé, jež jsou opět evropsky významnými. Dr. Petříček po nervózním hledání našel a ukázal i jednu z rarit - kriticky ohroženou a chráněnou přesličku peřestou, která však vypadá jako větší zelený „chlup“, a proto je těžko ve vysokém travnatém podrostu reliktního boru k nalezení. Zdůraznil, že ve stejném stupni ohroženosti v Česku je třeba medvěd.

Na Mladoboleslavsku se nacházejí i tak významné a chráněné rostliny, jejichž místa výskytu nechtějí ekologové příliš prozrazovat. Důvod je jediný – nenechavci, kteří si chtějí rostlinky přesadit na svoje zahrádky.

Z exkurze odcházeli lidé s velkým nadšením. „Díky ní jsem měl možnost poznat mnohdy nová místa. Jsem proto velmi rád, že jsem se s nimi aspoň rámcově seznámil. Poskytlo mi to i dobré nápady na výlety,“ řekl jeden z účastníků exkurze Jiří Filip, kterému nejvíce učarovaly lokality v bývalém vojenském prostoru u Benátek nad Jizerou, kde se nyní nachází golfové hřišti. „Zatím jsem neměl možnost tuto lokalitu navštívit,“ dodal Filip.

Vybrat tu nejzajímavější navštívenou lokalitu bylo pro účastnici exkurze Květu Vinárkovou poměrné těžké. „Všechny lokality byly krásné, ale velice zajímavé byly například artéské prameny v Kropáčově Vrutici, o kterých jsem ani nevěděla,“ prozradila. Od exkurze si slibovala návštěvu území, která dosud neměla na Mladoboleslavsku zmapované. „Z osmdesáti procent se mi to splnilo,“ dodala účastnice exkurze.

„Lidem se určitě dostalo do podvědomí, že tady máme spoustu krásných a významných míst,“ řekla Boleslavskému deníku vysokoškolská studentka botaniky Lucie Kratochvílová. Za nejpozoruhodnější místo přitom považuje lokalitu u Bělé pod Bezdězem. „Například mochnu bílou jsem zatím neměla možnost nikde vidět. Podařilo se mi to až tady,“ zaradovala se Kratochvílová.

Akce se konala u příležitosti Světového dne životního prostředí, který připadá na 5. června, na památku zahájení první konference OSN o životním prostředí v roce 1972 ve Stockholmu. Pro milovníky přírody, kteří neměli možnost se zúčastnit sobotní exkurze, máme dobrou zprávu. V některých z dalších vydání Boleslavského deníku vám o těchto významných místech přineseme zajímavé informace.