Milan Lomoz se nastěhoval do kanceláře po současné místostarostce Jitce Tošovské. A jak je vidět, plány s Bělou pod Bezdězem má značné. Byl by například rád, kdyby město bylo fajn místem pro život a kdyby se realizovaly akce, které budou tvořit celek.

Pane starosto, na radnici jste přišel v listopadu, tedy před dvěma měsíci. Jak jste se zde už zabydlel?
Ve finále je to jako každý přechod do nové práce. Nicméně si rozhodně nemůžu stěžovat na kolegy, že by mi nevycházeli vstříc či mi nepomáhali v adaptaci do nového prostředí. Myslím si, že to zatím zvládáme docela dobře.

To znamená, že jste si už zvykl a pustil jste se naplno do práce.
Tato pozice není zase až tak o kanceláři jako takové, ale spíš o lidech, kteří sem chodí a s nimiž spolupracuji.

Pokud vím, před tím, než jste nastoupil na radnici, pracoval jste ve firmě, která se zabývala průmyslovou výrobou a montážemi. Je tato změna pro vás velkým rozdílem?
Ano, samozřejmě, ale nedá se to paušalizovat. Rozdíl je to jak v čem. Dá se říct, že na radnici je na spoustu věcí více času. V podstatě řízení jako takové je všude hodně podobné, ne-li stejné. Rozdíl je spíš v tom, že já něco očekávám od kolegů a ti na to mají různé reakce.

Na druhou stranu s každou změnou vedení města se musí v podstatě vyrovnat i zaměstnanci úřadu …
Přesně tak. Každopádně se snažíme společně vycházet dobře a spolupracovat. Člověk si musí zvyknout i na to, že na některé otázky se musí používat zákonné termíny, ty se bohužel nedají uspěchat, a musí se počítat i s tím, že na spoustu věcí má velký vliv i okolí. Naopak firma si spoustu úkolů udělá sama sobě a samozřejmě rozhoduje o určitých věcech. Z tohoto pohledu je to složitější, ale na druhou stranu termíny zase nejsou až tak napnuté, takže vše lze zvládnout.

Určitě jste se musel seznámit i se zákonem o obcích. Zabralo vám jeho studování hodně času?
Já jsem si ho pročetl už před čtyřmi roky, kdy jsem se dostal do zastupitelstva. Když ale dojde ke sporné otázce, tak se nedá nic dělat, vezmu zákon do ruky a hledám patřičný paragraf. Zákon o obcích, jako většina zákonů, je relativně logický, takže když člověk ctí práva společnosti nebo zvyklosti, odpovídá to.

Už jste musel po zákoně o obcích sáhnout?
Určitě, minimálně ve chvíli, kdy formulujete nové usnesení a odkazujete se v něm na konkrétní paragraf a příslušné písmeno. Potřebujeme totiž uvádět přesné citace a z hlavy je pochopitelně nevíme. Tak v tomto okamžiku nám zákon pomáhá.

Když jste se stal starostou, měl jste nějaké představy o tom, jak to bude fungovat?
Určitě, představy jsem měl. Před tím jsem čtyři roky seděl v zastupitelstvu, byť byla naše strana v opozici. Vcelku mě ale nic nepřekvapilo. Trochu jsem věděl, do čeho jdu a s tím jsem k funkci přistupoval.

Říkal jste, že máte na radnici dobré vztahy. Znamená to, že spolupracujete i s bývalou starostkou Jitkou Tošovskou a dalšími zaměstnanci, kteří jsou na radnici více zaběhnutí?
Samozřejmě. V první řadě jsme si některé úlohy rozdělili, spoustu věcí spolu diskutujeme. Kromě toho se snažíme vystupovat společně. To znamená, že když se zahajují různé akce, snažíme se, abychom se zúčastnili oba. Na radnici by to neměl být souboj, ale spolupráce.

Jak jste si konkrétně rozdělili kompetence? Můžete být konkrétní, za co zodpovídáte vy a za co paní místostarostka?
Pokud se jedná o věc více technickou, tak tu jsem ponechal ve své kompetenci. Pokud se to týká fungování, dejme tomu kultury, školy či sociální oblast, pak si tyto otázky řeší místostarostka.

Zeptám se, zavedl jste na radnici nějaký vlastní systém fungování nebo jste ponechal ten, který tu byl zaběhnutý?
Je tady zavedený například určitý systém oběhu dokumentů. S panem tajemníkem jsme nedávno řešili, že by bylo dobré ho trochu upravit. Vcelku tu vše ale funguje standardně. Není možné si myslet, že by předchozí vedení radnice nejelo podle nějakého systému. Jestliže je zaběhlý, vyzkoušený a všichni jsou na něj zvyklí, pak není důvod ho měnit. Něco samozřejmě fungovalo více, něco méně, ale spíš se jednalo o vysvětlení určitých kroků pro jednotlivé lidi, aby přesně věděli, co a jak se po nich chce.

To znamená, že na radnici se nezměnilo nic, kromě jmenných cedulek na kancelářích vedení …
Možná jsme trochu více otevření vůči občanům, ale zase si nemůžeme myslet, že by je předchozí vedení úplně ignorovalo. Možná je hlavní rozdíl v tom, že obyvatele více informujeme.

Existuje teď v Bělé nějaký palčivý problém, který vás trápí a je potřeba, abyste ho řešili?
Jak se tak zamýšlím, nenapadá mě nic, co by se podobalo tomu, že by hořelo a Bělá by měla zbankrotovat. Když jsem nastoupil, měli jsme jeden velký úkol, a to přípravit rozpočet. Na to jsme měli zhruba pět týdnů. Byť byl nějak připravený, potřebovali jsme snížit schodek, takže se některé částky škrtaly, někde se upravovaly. Dost podrobně jsme se bavili o tom, co který výdaj znamená, je-li možné ho zracionalizovat, nebo odložit. Teď nás čeká další úkol začít plánovat, protože se chystá nové plánovací období na dotace a pokud chceme uspět, musíme mít připravené projekty pro případné dotace. To nás teď čeká v první řadě.

Ještě mi řekněte, jak jste tvořili rozpočet? Kde jste třeba přidali, nebo naopak ubrali či co považujete za prioritní?
Řeknu to takhle, nepřidávali jsme. Na druhou stranu školství, tedy základní nebo mateřská škola, dostaly to, co požadovaly. V podstatě to stejné platí i o technických službách. Více jsme se podívali na investice. Musím přiznat, že jsme nedali úplně velký prostor kultuře. Její rozpočet jsme ale navýšili zhruba o 600 tisíc, což je dáno otevřením nového informačního centra a náklady s tím spojenými. Zhruba jsme si definovali představu, v níž by se kultura měla pohybovat, aby to bylo v řádu kolem sedmi procent rozpočtu. Letos se budeme mimo jiné zabývat i tím, jak řešit vysoké provozní náklady, které jsou nyní pro kulturu nutné, ale příliš vysoké.

Rozumím tomu dobře, že ale nechcete kulturu nějakým způsobem utlumit.
To v žádném případě ne. Musíme se ale podívat, který náklad je nutný a který je méně nutný. Toto opatření je myšleno tak, že kultuře dáme nějaký rámec, v němž by se měla pohybovat, plánujeme, že rozpočet na rok 2016 začneme tvořit už v březnu, nebo dubnu. Řekli bychom si například obecný rámec, kolik peněz bychom poslali do určitých oblastí. Pak bychom ho začali tvořit, abychom byli připravení i s potencionálními dotacemi.

Naťukl jste dotace, přibližte, na které se chystáte?
Na všechny. Jsou různé okruhy, na které se vyhlašují dotace. Do poslední chvíle není úplně jasné, jak dotace bude vypadat, jaké bude mít parametry, co bude potřeba do projektu a do žádosti připravit. My chceme mít včas hotovou technickou část. Musíme si říct, co chceme pro Bělou udělat a roztřídit to do potencionálních dotačních okruhů. Z každého z nich bychom měli být schopni připravit jeden, dva, popřípadě tři projekty do šuplíku. Abychom ve chvíli, kdy se vyhlásí výzva, mohli žádost podat.

Co byste tedy považoval za priority pro Bělou, co se týče dotací? Jaké konkrétní investice byste chtěli rozjet?
To se špatně říká, protože nechceme žádnou oblast upřednostnit. Rádi bychom připravili něco pro školu, hřiště pro volný čas, úpravu zeleně, pro cyklostezky … Chceme realizovat jen takové stavby, které budou úměrné tomu, co budeme chtít dělat. Výsledkem by pak bylo za x let město jako celek. Chceme projednat budoucí tvář města a tomu přizpůsobovat jednotlivé projekty.

Budete se věnovat i modernizaci bytových domů ve vlastnictví města?
Ano, čeká nás investice z projektu Nová zelená úsporám 2015 i pro bytové domy. V tuto chvíli máme v ruce už studii. Rádi bychom začali připravovat zateplení domu s třiadvaceti bytovými jednotkami a svezla by se s tím i jeho kompletní rekonstrukce.

Na konci minulého roku jste v rámci čtyř schůzek objížděl občany v různé části Bělé a příměstských částech. Jaký byl výsledek těchto jednání?
Setkání s občany plánujeme i na letošní rok. Každý čtvrt rok by se měla uskutečnit čtyři. Od lidí se toho dozvíte nejvíce. Oni vám řeknou, co je trápí a my zjistíme, jestli jde jenom o chybu v komunikaci, nebo jestli je to věcný problém. Může se nám ale také stát, že občanům řekneme, že právě jejich problém neumíme řešit. Snažíme se ale komunikovat a pokud to jen trochu jde, tak jim vyjít vstříc.

Vzešlo ze schůzek něco konkrétního?
Je to různé. Dostali jsme například upozornění, že na jedné silnici je špatné dopravní značení. Je ale vidět, že v městských částech mají lidé o setkání zájem. Značnou účast měla například v Březince či v Hlínovišti. Lidé jsou zde daleko víc aktivnější, protože cítí větší sounáležitost se svou částí a mají zájem o to, něco dělat. V současné době řešíme v jedné z nich, jestli tam umístíme retardér. Na druhou stranu tam leckdy musíme mírnit očekávání a počítat s tím, jak rozumně a spravedlivě rozdělit získané peníze po Bělé a místních částech.

Jak to vlastně vypadá s prodejem domu v Hlínovišti? Na webových stránkách města jsem si všimla, že připravujete nové výběrové řízení.
Ano, oslovili jsme s dotazy dva právníky. Shodli se, že zřejmě budeme muset jít do elektronické aukce, aby podmínky prodeje nebyly diskriminační. Jestliže chceme nastavit rovné podmínky a získat nejlepší cenu, bude to vhodné řešení. V pondělí na radě města jsme se následně dohodli, že touto cestou půjdeme a že začneme chystat elektronickou aukci.

Kdy by se mohla uskutečnit?
Termín ještě není známý. Určitě to ale nebudeme zdržovat. V první řadě chceme informovat obyvatele Hlínoviště č. p. 15, protože těch se to bude nejvíce týkat. Předpokládáme, že se elektronické aukce zúčastní. Případně jim se všemi důležitými náležitostmi můžeme pomoci.Kolik při aukci přihodí, bude už záležet jen na nich. Jestli se přihlásí ještě někdo jiný, neumím říct. V každém případě je to dům, který chceme vyřešit. Navíc je to jeden z mála prodejů bytových domů, které budeme realizovat.

Teď trochu z jiného soudku. Čeho byste chtěl v této funkci dosáhnout, co je vaším cílem,? Přemýšlel jste o tom?
Mně se o tom špatně mluví, ale byl bych rád, kdyby byla Bělá fajn město pro život. Chtěl bych, aby se do dění ve městě zapojilo co nejvíce občanů. Bělá není rozhodně spícím městem, koná se zde spousta aktivit, ale odděleně. Byl bych rád, kdyby se aktivity spojily a tvořily jeden celek. A co se týče investic, určitě nechceme, aby byly vytržené z kontextu. Chtěli bychom, aby, pokud možno, záměry měly jeden plán a realizovali bychom je po etapách, protože na to, abychom realizovali vše najednou, samozřejmě nebudeme mít tolik peněz.

Je podle vás něco, co v Bělé ještě chybí?
Řešíme pěkný sál pro divadlo, nebo pro ples města. Řekl bych, že minulé vedení vyřešilo prostor pro ples v daných možnostech dobře. Letos byl už potřetí ve spojených prostorách sokolovny a sportovní haly. Na druhou stranu sokolovna není zrovna to nejlepší místo pro konání takové akce. To ale neznamená, že v tomto funkčním období takový sál vybudujeme.

Bělá má ale ještě komorní sál. Ten ale není dost velký, že?
To sice ano, hraje se tam divadlo, ale vejde se tam jen něco přes čtyřicet diváků. Je tam miniaturní jeviště, to znamená, že i to omezuje kulturu. Plánujeme hodně využít zámek. Byli bychom rádi, kdyby tam vznikl sál s kapacitou osmdesát až sto lidí, aby se tam mohly některé akce přesunout.