Jaký je dnes zájem o skautský kroužek?

Dá se říct, že velký, v současné době je v Česku skoro šedesát tisíc. A stále se hlásí víc a víc dětí. Naším aktuálním problémem je však nedostatek vedoucích.

Jak chcete tuto situaci řešit?

Teď je naším cílem posílit vzdělávací kurzy na celostátní úrovni, protože vedoucím se nemůže stát kdokoli. Nejdříve musí být řádně proškolený a složit dané zkoušky.

Co znamená být skautem
Skauting je společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená žít naplno. Skauti se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní životy do svých rukou. Skautská výchova ctí především tyto hodnoty: hrát fér, spolupracovat s ostatními, být ohleduplný k okolnímu prostředí, mít vztah k přírodě. www.skaut.cz

Co si vlastně laik může představit pod pojmem skaut?

Určitě to není jenom potkávání dětí, hraní her a chození do přírody, jak si někteří myslí. Skauting všeobecně stojí na určitých morálních hodnotách. Máme také svůj skautský zákon, o deseti bodech, který se tak trochu dá přirovnat ke křesťanskému desateru.

Je skauting vhodný pro všechny věkové kategorie?

Dá se říct, že v podstatě ano. Už čtyři roky máme založenou kategorii benjamínků, což jsou děti předškolního věku. Nejmladším jsou pouhé čtyři roky.

Kdy je tedy ideální čas přidat se ke skautům?

To asi nejde přesně říct. Já mám ale pořád pocit a zastávám názor, že základem je stále péče o děti a mladé lidi. Program je tedy nejvíc zacílený právě na tuto skupinu.

Co skauti a handicapované osoby? Může se ke skautům přidat třeba člověk s tělesným postiženým?

Ano, může. Ve vedení Junáku je odbor, skupina s názvem Skauting pro všechny, jehož úkolem je pomáhat vedoucím s členy, kteří přijdou a mají nějaké zvláštní potřeby. Pokud se tedy takovýto člověk bude k nám chtít přidat, vedoucí vědí, kam se mohou obrátit s žádostí o radu. O handicapovaných skautech byl natočený i dokument.