Jan Kurka, předseda občanského sdružení Téma dne byl jedním z těch, kteří se pohybovali kolem organizace festivalu Jeden svět. V následujícím rozhovoru zhodnotil, jak celkově dopad i to, jakou reakci mezi lidmi vzbudil rozhovor s Martinem Rozumkem.

Festival v sobotu skončil. Jaká jsou vaše první hodnocení? Co přinesl sedmý ročník?
Když se budu držet hlavního festivalového tématu, kterým byla reflexe současné uprchlické krize, je to pro mne jednoznačně utvrzení se, že česká společnost není tak rozdělená do dvou extrémních táborů, jak by se mohlo z médií a sociálních sítí zdát.

Z čeho tak soudíte?
Za uplynulý týden jsem měl příležitost diskutovat se stovkami žáků na školních projekcích a návštěvníků večerních projekcí všech věkových kategorií. Mezi lidmi převládají obavy z toho, co současná uprchlická krize přinese. Nemají zkušenosti s podobnou situací a nezřídka ani dostatek informací. Současně české politické a veřejné elity selhávají ve své roli toto klíčové téma vysvětlovat a prostor tak zaplňují různí radikálové, kteří se na tom snaží získat politické body.

Obavy veřejnosti potom pochopitelně rostou.
Přesně tak. Nicméně se ukazuje, že když lidem informace poskytnete a dáte jim možnost téma diskutovat s někým fundovaným, tyto jejich obavy se rozptylují a oni si uvědomují, že situaci je třeba nějak řešit, což rozhodně není zavření hranic a odmítnutí pomoci těm, kteří jí potřebují. To vnímám jako velmi pozitivní.

Máte i nějaká negativní zjištění?
To, co s obavami již delší dobu pozorujeme a co se plně projevilo i na letošním festivalu, je vzrůstající agresivita v diskusích na internetu a hlavně sociálních sítích. Ještě před pár lety bylo nemyslitelné, aby lidé pod svým jménem publikovali to, co je dnes už zcela běžné. Uvedu jeden příklad. Připravili jsme pro váš deník rozhovor s Martinem Rozumkem, ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům, který se zúčastnil zahájení festivalu. O panu Rozumkovi lze říct, že je jedním z největších znalců faktů kolem uprchlické krize, jejích příčin, průběhu a postupu dle mezinárodního práva a v tomto duchu byl i rozhovor veden. Na závěr pak pan Rozumek na náš dotaz vyjádřil názor, že Mladá Boleslav by měla být vzorem v přijímání uprchlíků dalším českým městům vzhledem ke svému bohatství a zkušenostem s integrací cizinců, kterých tu je veliké množství, což jsme použili jako titulek článku.

A jaká byla konkrétní reakce? Odhaduji, že pozitivní nebyla …
Na facebookovém profilu Téma dne se pak sešlo ohromné množství velmi agresivních a vulgárních verbálních útoků na pana Rozumka právě pro tento jeho názor, v drtivě většině bez jediného argumentu. Je normální nesouhlasit s názorem někoho, normální ale podle mne není někomu vyhrožovat násilím, i když jenom slovním. Obávám se však, že míra, v jaké se to v poslední době děje, mnoho lidí přesvědčuje, že to normální je.

Festival Jeden svět a podobné aktivity bývají označovány přívlastky pravdoláskařský, pražská kavárna či vítači uprchlíků. Jak taková označení vnímáte?
To souvisí částečně s předchozím. Všimněte si, že zpravidla ten, kdo používá taková označení, nevede diskusi v tom smyslu, že by používal argumenty. Takováto označení mají znevážit a dát nálepku. Ve skutečnosti ale žádný význam nemají, jsou to pouze argumentační fauly, na které nemá význam reagovat. Má to ale v sobě i docela komický prvek. Pokud mne někdo označí za pravdoláskaře, znamená to snad, že on je lžinenávistník?

Jaké máte další plány v Téma dne?
Tento týden ještě běží školní projekce Jednoho světa a pak bychom se rádi vrhli na oddychovější aktivity. Od května plánujeme pravidelné nedělní odpolední koncerty komorní hudby v altánku v lesoparku Štěpánka a během léta pak několik velkoformátových streetartových instalací s místními umělci. Současně chystáme v České republice a na Slovensku šíření metodiky nového předmětu mediální výchovy, na které jsme poslední 4 roky pracovali a testovali ji. Jde o volitelný předmět pro střední školy, jehož cílem je zlepšit kritické myšlení studentů s ohledem na mediální obsah, aby tak byli schopni lépe posoudit účel a zdroj informací, které se na ně každodenně chrlí.