Upřesnil, že opravovaný úsek by měl být uveden do provozu za 90 pracovních dnů od zahájení prací – a podle smlouvy má celá stavba být dokončena za 150 dnů. Opravy 2,2 kilometru dlouhého úseku silnice první třídy mezi mladoboleslavskou částí Debř (kruhový objezd jako křižovatka se silnicí II/610 – ulice Josefodolská) a Kosmonosy (kruhový objezd jako křižovatka s třídou Václava Klementa a dalšími komunikacemi) zajistí pražská společnost COLAS CZ, jež ve výběrovém řízení uspěla mezi šesti uchazeči o zakázku. Bude to stát 33,8 milionu korun bez DPH.

„Předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle zadávací dokumentace původně činila 55,59 milionu korun bez DPH. Vybraný zhotovitel tak proti předpokladu práce při opravě komunikace provede bezmála za 60 procent předpokládané hodnoty zakázky,“ pochlubil se Buček úspěchem ŘSD při výběru dodavatele.

Práce začnou v pondělí od kruhového objezdu v Debři po křižovatku s ulicí Na Radouči. „Tento první opravený úsek plánujeme zprovoznit v nejpozději 9. září, kdy by se práce měly přesunout na navazující II. etapu,“ uvedl Buček. S tím, že pracovat se bude postupně celkem v rámci tří etap, a to za provozu – vždy tedy v jedné polovině vozovky, přičemž po druhé půlce bude doprava vedena kyvadlově. „Řidiči také musí počítat s tím, že v závislosti na postupu prací budou uzavírány jednotlivé místní komunikace, na které nebude možné ze silnice I/38 odbočit – nebo z těchto komunikací na opravovanou silnici I/38 najet,“ upozornil Buček. Pro řidiče budou podle jeho slov vyznačeny objízdné trasy.

Oprava silnice I/38 Debř–Kosmonosy
- Dojde k opravě povrchu vozovky a příslušenství. V současné době se na povrchu komunikace vyskytují divoké, příčné, podélné a rozvětvené praskliny i drobné výtluky. Povrch komunikace je postižen výspravami asfaltovým betonem.
- V rámci opravy budou odfrézovány asfaltové vrstvy (190 mm). Povrch bude posouzen, zda není třeba provést sanaci nestmelených konstrukčních vrstev komunikace – a pokud to bude nutné, uplatní se štěrkodrť frakce 0/63. Následně dojde k pokládce asfaltových vrstev.
- V rámci stavebních prací budou řešeny odvodnění komunikace (otevřené příkopy, propustky, hospodářské sjezdy, nezpevněné krajnice, uliční vpusti), výměna směrových sloupků, ocelových svodidel, svislých dopravních značek a obnova vodorovného dopravního značení.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR