Ještě větší pořádek a více bezpečí v ulicích města Mladá Boleslav. To má přinést od září nový organizační systém Městské policie Mladá Boleslav. Od té doby totiž bude mít městská policie k dispozici kompletní počet šedesáti strážníků.

„Již nyní máme šedesát strážníků, ale dva z nich ještě nemohou nastoupit do aktivní služby, protože probíhá jejich školení, které má být dokončené koncem prázdnin,“ řekl primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati.

Zatím měla městská policie systém, který počítal s 52 strážníky. To znamená, že v každé směně sloužilo v terénu osm strážníků. To je podle primátora velmi málo. Způsobuje to zákoník práce, který omezuje přesčasy. Městu se nyní podařilo počty strážníků navýšit podle dřívější dohody s vedením městské policie.

„Šedesát strážníků je přesně ten počet, který potřebujeme na to, abychom mohli zavést systém, kdy bude 18 strážníků v terénu,“ uvedl Nwelati. Strážníci budou hlídkovat na různých místech po jednom. Tak bude od 1. září 2007 pod dozorem většina města.

Tito strážníci budou mít k dispozici tři dvoučlenné hlídky, které budou připraveny přijet k závažnějším případům. Strážník této hlídce případ předá a bude pokračovat v kontrole města.