Kanceláře jsou prázdné, jen sem tam na chodbách zbyly ještě krabice, obrazy a nepotřebný nábytek. Jak sdělil starosta Miroslav Boček, včera již předali staveniště zhotoviteli, který se postará o přestavbu interiéru, a dnes kolem radnice vyroste zábor.

„Zaměstnanci úřadu jsou v tuto chvíli přestěhovaní. Ve staré budově školy najdou místní kancelář starosty, místostarosty, tajemníka, matriku, ale také evidenci obyvatel, pokladnu, finanční odbor a kontaktní místo Czech POINT. V budově č. p. 122, v bývalé spořitelně, je stavební odbor a odbor místního hospodářství," vyjmenoval Miroslav Boček s tím, že pro veřejnost začnou fungovat již od čtvrtka 5. února.

Podle něj bylo nejtěžší zkoordinovat všechny činnosti, které souvisely se stěhováním úřadu. S přesouváním nábytku či výpočetní techniky souvisel také úklid. V budově radnice se našla spousta věcí z dob minulého vedení, o němž to současné muselo rozhodnout, kam s ním. Nepotřebné věci odvezli na sběrný dvůr, něco do archivu a zbytek do prostor ve vlastnictví města.