Drobné krádeže, dopravní přestupky, rušení nočního klidu, přestupky proti veřejnému pořádku. To jsou nejběžnější problémy, které řeší městská policie. Na Mladoboleslavsku operuje ve čtyřech městech.

V průzkumu Boleslavského deníku jsme zjišťovali například, kolik strážníků kde dohlíží na pořádek, zda využívají kamerový systém nebo jaký podíl v jejich službě činí pěší obchůzky rajónu.

Nejstarší městská policie funguje v Mladé Boleslavi. Vznikla v roce 1991 a zaměstnává 56 strážníků. Tento stav považuje ředitel Tomáš Kypta za dostatečný, konstatuje však, že ve vyšším počtu by bylo možné řešit více událostí.

V menších městech je počet strážníků daleko nižší.

„Máme plný stav, tedy 10 mužů. Teprve s větším počtem bychom ale mohli zavést stálou službu a telefonní linku 156. Současný počet ovšem odpovídá počtu obyvatel města," vysvětluje náčelník František Rameš z Mnichova Hradiště.

V Bakově nad Jizerou slouží 4 strážníci stejně jako v Kosmonosech. V Kosmonosech však zrovna včera přijímali nové kolegy.

„Přihlásilo se 7 uchazečů. Je nutné navýšit počet tak, aby ve směně sloužili vždy dva strážníci. Ideálním počtem by ale bylo 9 mužů," vysvětluje Pavel Rejman, pověřený strážník Městské policie Kosmonosy.

Dobrou zprávou je, že toto výrazné navýšení zastupitelé již posvětili. Zanedlouho by se tak už neměl opakovat incident z minulého týdne, kdy hlídku konající strážníci bez kolegy napadl na čerpací stanici agresivní opilec.

Aleš Konývka, ředitel bakovských strážců pořádku, též vidí jako ideální počet 9 lidí, v tuto chvíli by však velmi uvítal navýšení alespoň o dva muže.

Největším problémem spojeným s navyšováním kapacit městských policií jsou tradičně finance. Jednotka o 10 mužích odčerpá z městské kasy každoročně bezmála 5 milionů korun.

Zřídit kamerový systém? Ano, nebo ne?

Vysoká finanční náročnost je rovněž důvodem, proč některá města váhají se zaváděním kamerového systému.

Ten zatím funguje pouze v Mladé Boleslavi a v Mnichově Hradišti. Ve druhém jmenovaném městě jse ovládání polohovatelných kamer kromě městské policie napojeno také na Policii ČR.

„Probíhající debatě o zřízení kamerového systému v Kosmonosech tleskám. Osobně bych jej rozhodně uvítal. Je však třeba volit s rozmyslem a pořídit aktivní systém, kde operátor může kamerami pohybovat. Statické kamery za velký přínos bezpečnosti nepovažuji," zamýšlí se Pavel Rejman.

„Také u nás prozatím zjišťujeme technické, finanční a legislativní možnosti kamerového systému. Rozhodně se mu nebudeme bránit," informuje Aleš Konývka z bakovské městské policie.

Téma kamerového systému bude ostatně letos ještě několikrát předmětem jednání zastupitelů. Ti totiž starostu Miroslava Vaňka pověřili přípravou jeho koncepce ve městě, na základě které o věci v budoucnu rozhodnou.

Všechny městské policie si bez výjimek pochvalují spolupráci s Policií ČR. Označují ji jako profesionální a aktivní. Například v Kosmonosech si však uvědomují, že v dosavadním počtu jí nemohli být tak úplně spolehlivým partnerem.

Ve všech městech se strážníci rovněž potýkají se stejnými druhy přestupků.

Nejčastější je jednoznačně špatné parkování, překračování maximální povolené rychlosti jízdy v obci a další dopravní přestupky. Na dalších místech se umisťují přestupky proti veřejnému pořádku, za nimiž stojí zejména lidé bez domova.

Mnichovo Hradiště se v poslední době potýká s rostoucím počtem drobných krádeží, Bakov už se připravuje na častější rušení veřejného pořádku v době nočního klidu, což je typické pro teplejší období roku.

Pěší pochůzky ve všech městech, kde městská policie funguje, tvoří spíše menší část služby (například v Bakově zhruba třetinu až čtvrtinu). Důvodem jsou právě malé počty strážníků a rozlehlost rajónů. Pohled na služební automobil má ovšem rovněž nezanedbatelný psychologický efekt a zvyšuje operativní možnosti hlídky.  


Městské policie v odrážkách

Městská policie Mladá Boleslav

- Zřízena: v roce 1991
- Velitel: Tomáš Kypta
- Počet strážníků: 56
- Kamerový systém: Ano
- Počet služebních vozů: 4 + 1 minibus, 4 motocykly
- Nejběžnější přestupky: špatné parkování, konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti
 

Městská policie Mnichovo Hradiště

- Zřízena: v roce 1992
- Velitel: František Rameš
- Počet strážníků: 10
- Kamerový systém: Ano
- Počet služebních vozů: 1
- Nejběžnější přestupky: špatné parkování, přestupky proti občanskému soužití a majetku (drobné krádeže)

Městská policie Kosmonosy

- Zřízena: v roce 1992
- Velitel: Pavel Rejman
- Počet strážníků: 4 (v těchto dnech probíhá navyšování)
- Kamerový systém: Ne
- Počet služebních vozů: 1
- Nejběžnější přestupky: dopravní přestupky, přestupky proti veř. pořádku (bezdomovci)

Městská policie Bakov nad Jizerou

- Zřízena: v roce 2006
- Velitel: Aleš Konývka
- Počet strážníků: 4
- Kamerový systém: Ne
- Počet služebních vozů: 1 a 1 motocykl
- Nejběžnější přestupky: špatné parkování, drobné krádeže, rušení nočního klidu