Například Bakov nad Jizerou nedávno změnil podmínky pro samotného pronajímání.

K tomu patří i to, že několik bytů již město nemá „pod dotacemi“. „Vyčlenili jsme šest bytů. Skončila totiž jejich udržitelnost, nyní se nepronajímají za dotační cenu, ale za tržní cenu,“ vysvětlil bakovský starosta Radim Šimáně.

Pořád se ale jedná o městské byty. Samotné pronajímání pak po posledním zasedání městské rady má trochu pozměněná pravidla.
Výše základního nájemného ke konkrétnímu bytu bude určena částkou vzešlou z nabídek uchazečů o byt. Nabídku musí uchazeč doložit společně s žádostí o přidělení městského bytu, kterou lze stáhnout na webu města. Bytová komise po posouzení žádostí vyhotoví seznam těch, kteří splňují podmínky, jež Bakov určil. Tyto žadatele vypíše a vloží jejich jména do neoznačených obálek, ty zapečetí a opatří podpisem předsedy komise. Takto vyhotovené obálky budou losovány.

Termín losování stanovuje rada města a musí jej vždy také oznámit vyvěšením na úřední desce sedm dní předem. S vylosovanými lidmi bude, opět na základě rozhodnutí rady, uzavřena nájemní smlouva.

Byt v mimořádném případě může být pronajat na základě žádosti člověku, který má trvalý pobyt v Bakově nad Jizerou a jeho místních částech, a to na základě rozhodnutí rady města. Mimořádným případem se rozumí kupříkladu živelná pohroma, nebo závažný zdravotní či sociální důvod.

Poptávka převyšuje nabídku

V Bakově mají cca sto bytů a obvykle jsou plné. Podobná situace je také v Mladé Boleslavi, i zde poptávka převyšuje nabídku. Postup pro jejich získání je ale úplně jiný. „Žadatelé o byty musí do pořadníků,“ potvrdila mluvčí magistrátu Šárka Charousková. Situace by však do budoucna mohla být mnohem lepší. Město totiž počítá s výstavbou nových bytů na pozemcích mezi Dubci a Podchlumím, které město před nedávnem zakoupilo.

Velké věci jsou pak v plánu také v Mnichově Hradišti, kde by se lidé měli dočkat výstavby nových. „Nejlevnější byty stojí kolem 48 korun za metr čtvereční. U nově uvolněných bytů už je soutěžíme za tržní cenu, jsme tak na 100 až 120 korunách za metr,“ uvedl místostarosta Mnichova Hradiště Jan Mareš.

Hradiště nyní uvažuje o výstavbě nových městských bytů. Jedná se o plánovanou investiční akci, která je s rostoucí poptávku stále aktuálnější. Nové bydlení by pak mělo vyrůst na polích za supermarketem Lidl. „Máme 2 - 3 scénáře a příští nebo přespříští rok uvidíme, co a jak bude. Optimální by bylo mít 150 až 200 městských bytů,“ doplnil Mareš s tím, že v takovém případě už by na všechny jen stěží dohlédlo město a Hradiště by muselo sehnat pro takové nemovitosti správce.

Naopak třeba v Dobrovici žádné novinky nechystají, chybí zde totiž vhodné pozemky, na kterých by bylo možné stavět.