Valící se voda, nánosy bahna, pytle s pískem, škody na majetku. Díky protipovodňovému systému, který letos vybudovalo město společně s Povodím Labe, by tyto nepříjemnosti měly být i v případě velké vody již minulostí.

Za 74 milionů korun byl pro Benátky pořízen systém valů, betonových zdí a průvlaků, do nichž se v případě ohrožení rozběsněným živlem instalují hliníkové bariéry.

Ty jsou v současné době umístěny v kontejnerech v areálu Technických služeb stejně jako šestice výkonných čerpadel, kterými město nově rovněž disponuje. Aktuálně je třeba nasmlouvat ještě vysokozdvižné vozíky pro potřebnou manipulaci s novým vybavením.

„Při realizaci protipovodňové soustavy došlo k mírnému skluzu. Na dně řeky totiž vede optický kabel. Násep, který byl na něm navrstven, zvedal hladinu řeky. Bylo třeba prohloubit říční koryto a kabel zapustit, což se již stalo," uvedl starosta Jaroslav Král.

Město nyní disponuje rovněž novým varovným systémem za 5 milionů korun.

Byl zřízen nový monitorovací systém hladiny, sirény a zrenovován městský rozhlas. Do konce roku by měl být hotov také podrobný havarijní plán.

Pro Benátky je vždy určující vývoj povodňové situace v Železném Brodě a Bakově nad Jizerou. Na základě výše hladiny v těchto městech lze totiž předpovídat, s čím se budou potýkat právě Benátky.

Oddechne si zejména nejrizikovější oblast kolem Dělnické ulice, kde zábrany dosahují výšky až 4,5 metru. Chráněna tak bude škola, školky i zdravotní středisko.

„Na řadě míst se s pětiletou nebo desetiletou vodou vypořádáme i bez hrází. Při padesátileté vodě však postavíme vše, co máme," doplňuje starosta Jaroslav Král.

Přestože celý systém byl už v druhé půli srpna podroben zkoušce, další testování proběhne ještě do konce roku. Město tak bude na případné vzedmutí hladin připraveno.