„Velmi si vážíme každého, kdo se věnuje volnému času dětí a snaží se s nimi pracovat, proto se snažíme tyto aktivity podporovat i finančně. Rozdělili jsme mezi ně celkem 398 tisíc korun, dostali jsme žádosti od čtrnácti spolků a všem jsme vyhověli,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Bouška a připomněl, že finanční podpory se dostalo několika skautským a pionýrským oddílům, dětským klubům sboru Jednoty bratrské, pěveckému sboru Jiřičky nebo taneční skupině Shareefa.

Kromě těchto necelých 400 tisíc korun pak vedení města dá na činnost mládeže dalších 150 tisíc korun. Ty konkrétně půjdou na zaplacení výloh pro oddíly dětí a mládeže, ze kterých by mělo být hrazeno vstupné do krytého plaveckého bazénu. „V tomhle případě podporujeme sportovní kroužky, které mají zájem využívat v rámci regenerace a zpestření tréninků náš krytý bazén. Bezplatnou možnost společného plavání chtějí využívat malí hokejisté, florbalisté, fotbalisté, volejbalisté nebo cheerleaders,“ dodal Bouška.

Tuto možnost měly sportovní oddíly už loni a podle magistrátu o ni stály. Podle náměstka to sice neznamená, že by děti měly volné vstupy, ale že do bazénu budou chodit organizovaně.

Všechny spolky a kluby jsou za dotace vděčné, jedná se často o šanci, díky které mohou dětem poskytnout pěkné volnočasové aktivity, které je baví.

Provozovatelé ale zatím neznají výši sumy, kterou jim město přikleplo. Jako například pěvecký sbor Jiřičky. Nicméně o využití prostředků z dotačních peněz má naprosto jasno. „Využijeme ji na zahraniční cesty,“ uvedl předseda spolku Jiřičky Martin Herrmann a poznamenal, že na podzim sbor pojede na zájezd do Španělska. „Cestou se budeme stavovat ještě u partnerského sboru v Německu, kde budeme tři dny. Čtyři dny budeme také na festivalu v Barceloně. Všechny peníze použijeme na toto,“ dodal Martin Herrmann.

Ani sbor Jednoty bratrské zatím výši dotačních peněz nezná. „My jsme dostali dvě dotace na akce. Jednu na Crazy games, které teprve budou. A na Bratské Vánoce, tam jsou také zapojené děti. Potom je ještě dotace na činnost, ale u té ještě nevím, kolik to konkrétně bude peněz,“ uvedl správce sboru Jaroslav Zajíček.

Rozdělené peníze od magistrátu na činnost mládeže pro letošní rok nemusí být poslední. Město možná uvolní další.