Objekt by mohla využívat organizace R-Mosty. Potvrdila to mluvčí magistrátu Šárka Charousková. „Město zvažuje, že by dočasně mohla objekt využívat organizace R-Mosty, která se stará o osamělé matky s dětmi. Budovu v Čejetičkách, kde sídlí, čeká nyní celková rekonstrukce, takže pro své klientky potřebují dočasné ubytování někde jinde,“ vysvětlila Charousková.

Mladá Boleslav podle náměstka primátora Jiřího Boušky pomohla R-Mostům i jinak. Zajistila jim totiž peníze právě na rekonstrukci čejetického azylového domu. V následujících dnech by se mělo rozhodnout o tom, na jakou dobu by klienti tohoto sdružení mohli objekty na Štěpánce využívat.

Primátor Raduan Nwelati zmínil, že město zvažuje ještě další variantu, kdy by mohlo pomoci s hledáním jiných adekvátních prostor, protože objekt na Štěpánce je prý tak velký, že by jej organizace mohla využívat jen zčásti. Konečná podoba pomoci je tedy ještě na oboustranné domluvě. „Komplex by mohly využívat také děti, například jako dětskou ozdravovnu,“ zmínil primátor.

Město upozornilo na to, že je objekt střežen proti případnému násilnému vniknutí a vandalům.

JAK POMÁHAJÍ R-MOSTY
Společnost R-Mosty poskytuje pomoc lidem, které ohrožuje případné sociální vyloučení. Mají tři registrované služby. Azylový dům pro matky s dětmi, sociálně-právní poradnu a nízkoprahový klub pro děti a mládež. Nabízejí také akreditované vzdělávací programy pro odborníky v pomáhajících profesích, kulturní projekty a řadu fakultativních aktivit v oblasti bydlení a zaměstnávání. V současnosti pomáhají hlavně vyloučené romské komunitě, osobám v krizi, rodinám s dětmi, mládeži a lidem bez přístřeší. Neromská klientela prý tvoří asi třetinu celkové klientely. Rozhovor s organizací přineseme příští týden

CO POSKYTUJÍ
Programy sociální prevence pro děti a mládež a podpora jejich vstupu na trh práce (nízkoprahová zařízení)
• Odborné sociální poradenství, včetně právní asistence a Job Clubu pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
• Azylový dům pro matky s dětmi
Probíhajícími aktivitami organizace jsou v současnosti:
• Nízkoprahový klub pro děti a mládež včetně terénní formy autobusu Uličník, je určen širší cílové skupině dětí 10 - 18 let)
• Sociální a právní poradenství, včetně terénního sociálního poradenství
• Azylový dům pro matky s dětmi
• Vzdělávací programy pro učitele a děti základních škol (inkluze romských žáků)