Pro pedagogy ZUŠ ani žáky a jejich rodiče by to nemělo v důsledku znamenat žádnou změnu. Město se zavázalo převzít jak pracovní smlouvy zaměstnanců školy, tak závazky vůči žákům a rodičům. „S fungováním této školy jsme naprosto spokojeni. I proto jsme vyslyšeli výzvy Středočeského kraje a dohodli se na převzetí," uvedl náměstek primátora Daniel Marek.

Nově se na chodu školy budou podílet i obě města, kde sídlí pobočky ZUŠ, kromě jiného poskytnutím slev na nájemném ve svých budovách. Boleslavští zastupitelé zároveň schválili zřízení příspěvkové organizace nesoucí název školy, a to s účinností od 1. 1. 2023.

ZUŠ v Mladé Boleslavi navazuje na působení Městské hudební školy, která vznikla v roce 1928 na základě podnětu místního Klubu přátel umění. Na začátku 60. let byla přejmenována na Lidovou školu umění. Výuka byla tehdy rozšířena o výtvarný, literárně-dramatický a taneční obor. V současné době působí ZUŠ v budově 9. základní školy. Kapacita školy, která činí tisíc žáků, je naplněna, ale podle informací magistrátu lze výhledově uvažovat o jejím navýšení. Hudební obor navštěvuje 550 dětí, taneční 100, výtvarný 300 a literárně dramatický 50 žáků. Výuka dále probíhá v pobočkách v Dobrovici a v Bělé pod Bezdězem.