Připomněl situaci, kdy tam loni v lednu za deště museli řešit děravou střechu přistavením kbelíků pod místa, kterými voda protékala, a vytíráním. „Jak je možné, že se najde 212 milionů na stavbu volnočasového areálu, ale v Domově Modrý kámen, kde žije 101 nemohoucích seniorů, se za deště doteď řeší díry ve střeše přistavením kýblů a hadry? Kompletní oprava střechy by přitom vyšla „jen“ asi na 4 až 8 milionů. Na další drobné opravy a vybavení v domově se po tisícovkách skládají rodiny klientů,“ uvedl bývalý ředitel domova.

Rathova stopa

Se stejnými otázkami se Deník obrátil na vedení města, navíc doplněnými dotazem, jakým způsobem chce město vážnou situaci v domově řešit. Starosta Ondřej Lochman připomíná fakt, že budova sice patří městu, ale domov provozuje Středočeský kraj. Snahy převést budovu rovněž na kraj v posledních letech nebyly úspěšné. Kraj tak platí městu nájemné.

Podle starosty však zoufale nízké. „Nájemné bylo ještě v éře hejtmana Davida Ratha poníženo o 50 procent na 460 tisíc korun za rok. S minulým vedením kraje se dohodu na opětovném navýšení nájmu alespoň na úroveň z roku 2012 nalézt nepodařilo,“ konstatoval starosta.

Krajský odbor majetku na následné výzvy města, aby společně hledali řešení, už podle starosty nereagoval. V minulém roce tak Lochman na situaci opět upozornil, tentokrát středočeskou komisi pro majetek, která je poradním orgánem rady kraje a která měla v Mnichově Hradišti výjezdní zasedání.

„Za město jsem navrhl dvě varianty: 1. opět možnost převedení budovy na kraj a 2. jednání o navýšení nájemného alespoň na úroveň, která tu byla před deseti lety a která by umožnila financovat obnovu objektu, v němž Domov Modrý kámen sídlí. Výsledek stále nemáme,“ uvedl starosta Mnichova Hradiště.

V případě, že město dosáhne zvýšení nájemného a nastaví jej stejně, jako tomu bylo v roce 2012, otevře se mu možnost do budovy investovat, aniž by se vytvářel vnitřní dluh. „V případě, že kraj přistoupí na nabídku převzít objekt do svého majetku, usnadní mu to čerpání dotací a také organizační záležitosti - nyní jde o krajskou organizaci v městské budově,“ připomněl Lochman.

Stavební průzkum začal

Podle místostarosty Jana Mareše současná výše nájmu nedokáže pokrýt ani náklady na potřebné revize a havarijní opravy. I přesto se projekt na opravy v domově seniorů chystá.

„V letošním roce jsme zahájili zpracování kompletního stavebního průzkumu stavu budovy Domova Modrý kámen, který předchází přípravě projektové dokumentace rekonstrukce, zejména střešního pláště, výplní otvorů či rozvodů médií a energií. Cílem je tedy zlepšení technického stavu a další snižování energetické náročnosti budovy,“ uvedl Mareš.

Tato připravovaná akce podle jeho slov reaguje na dlouhodobě se zvyšující počty havárií v budově a stále častější potřeby větších oprav, které se dosud pouze takzvaně záplatovaly.