„Sociální bydlení je těžká disciplína,“ řekl náměstek primátora Jiří Bouška a doplnil, že je to především proto, že se až příliš často mění parametry zadání.

„Dva ze tří projektů chceme začít realizovat ještě letos,“ konstatoval a dále vysvětlil, že se bude jednat o dům v Krajířově ulici v Mladé Boleslavi a objekt se čtyřmi byty v Podchlumí. Zatímco projekt v Krajířově ulici je odhadnut zhruba na 8,8 milionu korun bez DPH, tak rekonstrukce sociálního bydlení v Podchlumí představuje částku 2 miliony korun bez DPH.

Třetím místem a zároveň největším projektem této akce, kde sociální bydlení ve městě automobilů vznikne, je dům v Bělské ulici. Občané Mladé Boleslavi budou místo znát z dob, kdy zde bývala restaurace Černá růže. Práce na poslední části projektu sociálního bydlení by měly začít v dalším tříletém období, tedy zhruba v roce 2021.

Mezi evropskými dotacemi, kde je pro Mladou Boleslav a okolí stanovena částka 700 milionů, jsou i peníze určené na sociální bydlení. Velmi příjemné pro městskou kasu je z tohoto pohledu také fakt, že z celkové částky potřebné na sociální bydlení zaplatí radnice Mladé Boleslavi 15 procent, zatímco zbylých 85 procent půjde z evropské dotace.

Způsob jejich čerpání je ale velmi složitý a podmínky, za nichž lze dotaci využít, se stále mění i za běhu, což velmi komplikuje situaci městům či obcím, které by měly o tyto peníze zájem.  

„V průběhu tří let lze čerpat pouze částku půl milionu euro. To ve skutečnosti znamená, že naše původní úvahy o vybudování devadesáti sociálních bytů nejsou reálné,“ vysvětlil náměstek primátora, který dále ujistil, že sociální byty nejsou rozhodně určeny pro sociálně vyloučené skupiny lidí, ale spíš pro matky s dětmi nebo také mladé rodiny.

Problémem je podle Jiřího Boušky také změna doby udržitelnosti sociálních bytů. Z původních pěti let je to aktuálně let dvacet. „Nám se naštěstí podařilo stihnout výzvu ještě podle starých podmínek, takže se nás týká ta pětiletá doba udržitelnosti bytů. Novou dvacetiletou lhůtu si neumím už zejména z hlediska kontroly vůbec představit,“ dodal náměstek.