„Dcera měla jet sice ráno na hory, ale zůstala tady jen proto, aby přišla podpořit paní ředitelku. Rozhodně s tím nesouhlasíme, a to mluvím za vícero rodičů,“ řekla maminka jedné ze žaček, která v úterý 26. března ráno také dorazila k budově bakovského městského úřadu.

Žáci s transparenty v ruce dorazili k budově městského úřadu chvíli před osmou hodinou ráno. Navíc o sobě dávali hlasitě vědět i za pomoci amplionu. Jak žáci, tak i rodiče a někteří pedagogové se nehodlají smířit s rozhodnutím vedení města, které de facto ze dne na den ředitelku odvolalo.

„To odvolání nás zaskočilo. Důvodem k tomu měla být inspekční zpráva,“ uvedl Milan Krmel, pedagog školy a také manžel odvolané ředitelky. Podle něj se ale řada věcí nezakládala na pravdě. Navíc u některých zjištěných nedostatků měla škola čas na jejich odstranění do konce března. To ale ředitelka napravit nestačila a ještě před tímto termínem byla radou města ve čtvrtek odvolána.

Problémy se měly týkat špatného hospodaření, nedodržování zákonů či toho, že se ve škole rozpadal pracovní kolektiv.

Mezi skandující žáky přišel i starosta Bakova nad Jizerou Radim Šimáně, kterému žáci předali petici s desítkami podpisů lidí, kteří s odvoláním ředitelky nesouhlasí. Konkrétní důvody, proč se vedení města rozhodlo ředitelku tak rychle odvolat, ale neřekl. „Byly tam inkluzní záležitosti, personální záležitosti, ale do detailů opravdu nepůjdu. Stojím si za svým rozhodnutím. Vím, že takovéto rozhodnutí vždycky vyvolá vlnu nespokojenosti. Jsme připraveni jednat. Toto rozhodnutí je ale neměnné a stojím si za ním,“ řekl Šimáně s tím, že formu protestu respektuje, ovšem nesouhlasí s tím, aby do takových protestů byly zapojovány děti, které by v tu dobu měly být již na vyučování.

Podle pedagoga a rodičů ale za celým protestem stojí samy děti. „Dcera přišla domů s tím, že vyhodili paní ředitelku a že se ve třídě domluvili, že půjdou druhý den protestovat pod okna úřadu. Byl to nápad dětí a já jsem je přišla podpořit, protože s nimi souhlasím,“ řekla další z maminek. Ta dále poznamenala, že ředitelka Petra Krmelová byla u dětí velmi oblíbená a pomohla jim i s organizací řady akcí ve škole, které podle ní její předchůdkyně odmítala dělat.

Odvolání ředitelky školy vyvolalo bouři nevole i u některých pedagogů, kteří se rozhodli dát okamžitou výpověď. 

Tomáš Langer