„Vyřeší se tím dlouhý spor s ministerstvem a splní se tak i jeho požadavek, kterým podmínilo bezúplatný převod objektu v Havlíčkově ulici (kde sídlí odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu) z majetku státu do vlastnictví města,“ uvedl primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati. Milion korun, který město bude vracet, byl součástí příspěvku státu na přesun pracovníků okresního úřadu na magistrát při rušení okresů. Město opakovaně bez úspěchu žádalo o odpuštění tohoto dluhu.

„Ministerstvo financí ovšem odmítlo bez vrácení této dlužné částky vydat příslušnou doložku, kterou město potřebuje k legálnímu a bezúplatnému nabytí budovy takzvaného Konzumu do svého majetku,“ vysvětluje mluvčí města Mladá Boleslav Pavel Šubrt.