Podle města jde ale spíše o úřední krok, při kterém se sladí formulace a dané pojmy. „Neměníme v žádném případě výši těchto poplatků,“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Bouška.

Města, respektive jeho rozpočtu se nejvíce dotkne změna poplatku za pobyt. Nově se totiž vztáhne jen na pobyt, který nepřekročí šedesát po sobě jdoucích dní. „Tím pádem budou od tohoto poplatku osvobozeni všichni zaměstnanci zdejších firem, kteří dlouhodobě bydlí na ubytovnách a k pobytu se poctivě přihlásili. Například v případě ubytovny Škoda Auto jde o zhruba půl milionu za rok,“ doplnil náměstek.

Kvůli poplatku z pobytu město Mladá Boleslav tak trochu zchudne. Miliardovému rozpočtu to ale nijak zásadně neuškodí.

Podobnou situaci ohledně novelizace vyhlášek Boleslavští řešili již v minulosti. Naposledy se to stalo přibližně přede dvěma lety, tenkrát se ale jednalo pouze o dvě vyhlášky.

Mladá Boleslav má šestnáct aktuálně platných obecně závazných vyhlášek. Mezi nimi jsou také dvě vyhlášky, jejichž dodržování se až tak moc vymáhat nedaří. Je to zákaz požívání alkoholu na veřejnosti. Není snad den, kdy by policisté neřešili případ člověka, který si na veřejném prostranství v klidu popíjí. Takové případy potom končí pokutami a řešením na úřadu.

Další takovou vyhláškou je zákaz požívání drog na veřejnosti. Potřeba této vyhlášky vyplynula z dlouhodobých problémů s narkomany.

Policejní statistiky napovídají, že se jedná o poměrně častou problematiku, kterou se také nedaří efektivně řešit. Boleslavská městská policie vyhlášku kvituje, protože prý může účinněji potírat narkomany, kteří si jen tak dovolí užívat drogu na veřejnosti. I tuto vyhlášku ale lidé na území města neustále porušují.