Každá škola má svůj školský obvod. Z něj pak musí přijmout všechny děti do první třídy. To jí přikazuje Školský zákon. Ten také nařizuje obcím zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území.

V mladé Boleslavi došlo po šestadvaceti letech ke změně školských obvodů. 

„V první letošní vyhlášce jsme přijali změnu, která stanoví pouze čtyři školské obvody místo dosavadních sedmi,“ řekl náměstek primátora Daniel Marek. Stalo se tak proto, že se změnila jak struktura obyvatelstva, tak jejich rozložení do městských čtvrtí. „Chceme tak vyjít vstříc rodičům i ředitelům školy," vysvětli náměstek primátora. Nová vyhláška také zohledňuje nově vzniklé ulice ve městě a dohodu o spolupráci s některými okolními obcemi, které posílají děti do boleslavských základních škol.

První obvod je společný pro 1., 2. a 4. základní školu a spadají sem také děti z Vince. Druhý školský obvod tvoří společně 3., 5. a 6. základní škola a spadají sem i děti z obcí Kolomuty, Plazy a Řepov. Třetí obvod je společný pro 7., 8. a 9. základní školu. Zde se očekává, že bude využit především dětmi ze severního města. Poslední obvod tvoří pouze základní škola v Debři, kam ale nově patří některé ulice z jiných obvodů a spádová je také pro žáky z Josefova Dolu a Debře.

Pokud rodiče budou chtít, aby jejich dítě nastoupilo do jiné školy, než do které spadá podle školského obvodu, je to možné. Ovšem až ve chvíli, kdy škola bude mít umístěné všechny děti ze svého školského obvodu a zbudou jí ještě místa. Potom děti přijímá podle pravidel, které stanoví zřizovatel ve spolupráci s řediteli škol.

„Zápisy se letos uskuteční 6. a 7. dubna a rodiče samozřejmě mohou se svým dítětem jít na jakoukoliv základní školu. Ovšem není zaručeno, že tam jejich dítě skutečně přijmou, jistotu má pouze v některé ze škol v obvodu, kam podle adresy spadají," vysvětlil náměstek Marek a dodal, že kapacita škol je ve městě dostatečná a určitě se tak nemůže stát, že by se na dítě s trvalým bydlištěm v Mladé Boleslavi nedostalo.