Vlastník hotelu nemovitost městu sám nabídl a její koupi za 15 milionů korun již posvětilo všech 18 městských zastupitelů. „Aktuálně byla podepsána smlouva o prodeji a na konci měsíce proběhne předání nemovitosti,“ uvedl místostarosta Jan Mareš.

Jak město s domem naloží, je už stoprocentně jisté, má se sem nastěhovat místní muzeum. Původně město uvažovalo o tom, že by bylo v budově Klubu, to se ale nakonec jevilo jako ekonomicky mnohem nákladnější varianta.

Nejprve ale byla ve hře i ubytovna, která by čítala asi 50 lůžek. Tato značně nechtěná možnost ale podle starosty Ondřeje Lochmana koupí hotelu padla. „Ve městě se často řeší podloubí a donedávna rozkopaný pozemek naproti Hroznu. Bylo proto nutné, aby se hotel nestal podobně problematickým místem v centru města. Jeho koupí zabráníme vzniku ubytovny, získáme prostory pro muzeum, které se konečně podaří přesunout do centra města, otevře se nám možnost přesunout sem rovněž infocentrum a případně vybudovat několik městských bytů,“ shrnul Lochman s tím, že město získá navíc kulturní památku, tedy objekt, na který je možné čerpat dotace.

„Nyní budou probíhat předprojektové a projektové přípravy – cca 2 roky. Po tu dobu počítáme se zachováním současného provozu,“ dodal místostarosta Mnichova Hradiště Jan Mareš.