Město získá bezúplatným převodem pozemky o celkové výměře 4 985 metrů čtverečních. Dále získá za celkovou kupní cenu 5,780 milionu korun komunikaci. A to včetně inženýrských sítí veřejného osvětlení, vodovodu a splaškové kanalizace. Jedná se o řešení, které odsouhlasila rada města a dále se bude projednávat na příštím jednání zastupitelstva.

„Tento způsob vypořádání jsme již uplatnili v řadě případů a je výhodný pro obě strany,“ upozornil primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati s tím, že daný postup vychází z pravidel pro stanovení výkupních cen za inženýrské sítě a infrastrukturu k nově vzniklým obytným zónám na území města Mladá Boleslav a v příměstských částech.

Mladá Boleslav tedy zaplatí 6 milionů korun za majetek, který má podle dostupných informací být v hodnotě téměř 23 milionů korun. Půjde o vodovodní a kanalizační sítě, které následně přejdou do majetku Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, za to město získá dvě akcie společnosti. „Postup podle těchto pravidel je výhodný i pro developery, kteří mají nižší náklady na zasíťování pozemků. A město na tom také netratí,“ doplnil primátor.

Nová lakovna v hlavním závodě ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi.
V nové lakovně nebudou pracovat jen lidé, ale i roboti
Ilustrační foto.
Za úvěr na parkovací dům bude ručit město i kraj