Šest tisíc lidí podepsalo petici, která se staví proti zamýšlené výstavbě tří bytových domů se skoro sto byty. Na soukromém pozemku v areálu restaurace Koliba je chce postavit společnost Rezidence Štěpánka. Zastupitelé ani po prezentaci projektu investorem nezměnili názor a chtějí realizaci zamezit.

„Jsme přesvědčeni, že je záměr v rozporu s územním plánem, firma to odmítá. Asi se rozhoří právní bitva," řekl primátor Raduan Nwelati. Připomněl přitom závěry advokátní kanceláře Frank Bold, u níž objednali analýzu sporu ochránci přírody z Klenice.

Právě otázka pozemku, na kterém by měly luxusní byty vzniknout, je pro celou věc klíčová. Advokáti nejdříve vyhodnotili, že jde o občanskou vybavenost, což by ovšem nahrávalo investorovi. Teprve pak konstatovali, že jde o sídelní zeleň. Vysloužili si tak výtku primátora Nwelatiho, který poznamenal, že by měli vycházet z územního plánu, nikoli z dalších podkladů z magistrátu.

Město si ještě nechá zpracovat druhou analýzu od jiné právnické kanceláře.

Jednatele společnosti Rezidence Štěpánka Martina Beksu překvapuje vlna odporu ještě před představením projektu. Uvedl, že plány doznaly během posledních měsíců řady změn, projektované stavby byly například sníženy o jedno patro.