„Naším původním záměrem bylo odvést dešťové vody z Kolonky do Jizery, to bylo dokonce v plánu již letos. Ovšem s ohledem na aktuální situaci nyní hledáme možnost, jak dešťovou vodu efektivně využít,“ připomněl primátor Mladé Boleslavi a senátor Raduan Nwelati.

Město je toho názoru, že by v době, kdy je obecně málo vláhy, byla škoda, aby voda jen tak skončila v Jizeře. Je tu tedy možnost jejího využití k zalévání. Odvedená voda by mohla pomoci například v parku Výstaviště, který v parných letních dnech velmi trpěl horkem. Vše je ale zatím v rovině úvah.

Voda je však v Mladé Boleslavi větším tématem. Magistrát má další plány, které se jí týkají. Při výstavbě jakýchkoli zpevněných ploch – například obyčejných parkovišť – by se v budoucnu i budovaly také retenční, tedy záchytné nádrže, ve kterých by se dešťová voda hromadila a následně by se využívala při údržbě zeleně.