Česká ekonomika i nadále roste. Městům se daří. I proto se mnohá z nich pouští do realizace staveb, rekonstrukcí a oprav. Mladá Boleslav není výjimkou. Město automobilů, které si před nedávnem schválilo v oblasti investic svůj ambiciozní rozpočet, čeká velké množství oprav ulic, silnic a chodníků.

Z řady dlouhotrvajících uzavírek přijde jako první na řadu Ptácká ulice. Přesněji - Ptácká střed, kde již na konci února začnou pracovat Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav. VaK budou následovat další firmy – ČEZ a Innogy. Až teprve potom přijde na řadu město, které danou lokalitu upraví do finální podoby. Délka uzavírky je naplánována přibližně na půl roku. Dlouhotrvající uzávěrka by měla být daní za další kompletně zrevitalizovanou část boleslavské dopravní tepny. 

Nemalé komplikace v dopravě si vyžádá i přestavba podjezdu do Čejetic. Po té totiž volali nejen zdejší obyvatelé řadu let. „Těší mě, že se nám podařilo vyjednat se Správou železniční dopravní cesty, aby zde tuto třicetimilionovou investici zrealizovali,“ řekl náměstek primátora Jiří Bouška. Výsledkem těchto stavebních prací budou dva jízdní pruhy a chodník. Místo by tak mělo být konečně bezpečné. „Správa zde bohužel stanovila uzavírku pro automobily už od 22. března do 12. srpna, ale ještě se pokusíme domluvit s nimi její zkrácení," dodal první náměstek primátora. 

Na další rozsáhlé uzavírce v Dukelské ulici se již pracuje. V letošním roce je na řadě její rekonstrukce od křižovatky se Štefánikovou až po křižovatku s Laurinovou ulicí. Uzavírka je zatím stanovena do 15. května, po skončení oprav podzemních sítí zde ovšem budou pokračovat opravy povrchů komunikace a s nimi spojená dopravní omezení. Obyvatelé této lokality si po loňské několikaměsíční uzavírce užívají tedy další. 

Upravovat se bude i obslužná komunikace souběžná s třídou T. G. Masaryka od Smetanovy ulice po Dukelskou. Velká rekonstrukce čeká ulici V Rokli, počítá se i s celoplošnými úpravami dalších úseků ulic Jana Palacha, U Stadionu a Havlíčkova.

Na jedné straně tedy město čeká zkvalitnění dopravy, zvýšení bezpečnosti provozu a komfortu pro pěší, na stranu druhou dopravní komplikace, uzavírky a objízdné trasy. „Do určité míry to cítím jako dluh vůči obyvatelům našeho města. Zatímco se v předchozím období investovalo do věcí, které tu scházely, například do plaveckého bazénu, nyní je načase dát do pořádku silnice a chodníky,“ řekl primátor města Mladá Boleslav Raduan Nwelati a doplnil, že si to mimo nemalé finanční investice vyžádá také značnou dávku pochopení a trpělivosti ze stran všech obyvatel i návštěvníků města. 

„Chtěl bych proto všechny poprosit, aby měli pochopení a těch pár měsíců vydrželi nepohodlí v dopravě. Výsledek jistě bude dostatečnou odměnou za jejich trpělivost. Bohužel bez dopravních uzavírek silnice a chodníky opravit nelze," poprosil obyvatele města o shovívavost jeho primátor.