„Máme nakoupeno. Máme sklad pro krizové přípravy spojené s koronavirem. A když už jsme se orientovali na jednu krizi, tak jsme nezůstali jen u ní a vzali to z gruntu. Ohrožení může být přeci třeba nedostatek pitné vody,“ okomentoval starosta Benátek nad Jizerou Karel Bendl.

Benátky nad Jizerou se tedy nechystají jen na druhou vlnu koronavirové pandemie, o které často hovoří odborníci, ale třeba i na velké sucho, povodeň, vichřici nebo déle trvající výpadek elektrické energie, takzvaný blackout. „Vytváříme nové studny, plně vybavené hluboké vrty, které chceme mít nezávislé na veřejné síti, aby město mohlo v případě problému zásobovat lidi vodou. Veřejné budovy jako domov důchodců, nebo domov s pečovatelskou službou vybavíme zdrojem nezávislé elektrické energie,“ popsal pány do budoucna Bendl.

Dobrovolníci v záloze

Ke snaze města mají přispět i dobrovolníci. Rozsáhlý tým lidí, kteří jsou připraveni pomoci v případě ohrožení, vykrystalizoval právě v době koronakrize. Dobrovolníci chodili například nakupovat nebo venčit psy seniorům. V případě dalšího ohrožení by se pak podle starosty mohli znovu zapojit, město tedy s každým z nich udržuje kontakt i nadále. „Integrované složky se vám postarají o holý život, nebo uhasí požár, ale co potom,“ zmínil starost a s tím, že se pak jednoduše další lidé, které podpoří a zkoordinuje město, postarají o to, aby se život zase vrátil do normálních kolejí, pomohou svým sousedům.

To potvrzuje také kadeřnice Renata Vaňousková, která jako dobrovolník při pandemii působila. „Určitě bych pomohla, kdyby znovu došlo na mimořádnou situaci,“ potvrdila s tím, že od Benátek již opravdu dostala nějaké zprávy s poděkováním a informacemi do budoucna.

Podobně uvažují také v Mnichově Hradišti. „Zřídili jsme sklad dezinfekčních prostředků a dalších věcí v návaznosti na koronavirus. Ale uvažujeme podobně jako Benátky, už jen z hlediska zásobování pitnou vodou,“ uvedl místostarosta města Jan Mareš. Ve městě zatím sice nejsou tak daleko, ale i oni se hodlají připravit na případné pohromy.

Přípravy na druhou vlnu

Bakov nad Jizerou se v tuto chvíli chystá hlavně na druhé kolo koronakrize. „Zásobujeme se, sháníme dezinfekce, respirátory, ozonéry nebo štíty. Spoustu materiálu jsme již pořídili,“ popsal starosta Radim Šimáně a poznamenal, že v Bakově je jednou z největších hrozeb povodeň, proto jsou místní hasiči průběžně vybavováni novými prostředky, aby pohromu dokázali efektivně zlikvidovat.

Nejdále je potom Mladá Boleslav. „Město je v rámci svých možností připraveno na nejrůznější katastrofy, až už přírodní či jiné,“ řekla boleslavská mluvčí Šárka Charousková. Vzhledem k tomu, že jde o město s působností pro celé ORP, má Mladá Boleslav poměrně široký krizový štáb, jehož členové jsou náležitě proškoleni, aby byli v případě potřeby schopni reagovat okamžitě. „V případě potřeby pak také slouží ostatním obcím k informování o postupu, což se dělo například i v době epidemie koronaviru,“ doplnila Charousková.

Cílem krizového řízení je ale především předcházet vzniku možných kritických situací a samozřejmě zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných kritických situací a následně je opravdu zvládnout. Zářným příkladem byly poslední velké deště, kdy Compag na povel města preventivně umisťoval pytle s pískem na exponovaných místech.