Zájemce musí předem zaslat na e-mailovou adresu vakcinace@onmb.cz následující údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, adresu, telefonní číslo, pojišťovnu a typ alergie. V odpovědi dostane pacient potvrzení rezervace a informace o přesném čase aplikace vakcíny. Maximální kapacita je třicet lidí.

„Termín očkování pro tyto alergiky bude 15. června v čase od 9 do 11 hodin. Očkování bude probíhat pod dozorem specializovaného lékaře a mobilní jednotky intenzivní péče Klaudiánovy nemocnice,“ uvedla Kopalová.