„To je šílené, pomozte!“ s tím přišel do naší redakce Ivan Ochotnický. Co se mu nelíbí? Jednoduše řečeno: kámen. Na mysli má autobusovou zastávku u pomníku Metoděje Vlacha v Bezručově ulici. A hlavně dva velké, napevno umístěné, kamenné kvádry, Ty stojí doslova přímo v autobusové zastávce.

Tak, že je pro každého, kdo čeká na autobus a následně se chce do vozidla hromadné dopravy dostat, velice snadné o kvádry zakopnout.
„Nechápu, jak tohle mohl nějaký architekt vymyslet a povolit,“ ptá se rozčileně Ivan Ochotnický.


Proč jsou kvádry tak, na první pohled, nevhodně umístěné? Pro mnohé jsou následující řádky snad až komické. Kamenné kvádry v zastávce jsou totiž součástí pomníku aviatika Metoděje Vlacha, který byl slavnostně odhalen 16. listopadu 2007. Kvádry jsou náhodně umístěné zejména na ploše za zastávkou. Představují schéma Mladé Boleslavi v roce 1912, a to včetně firmy Laurin & Klement.


O tom, že „umělecké“ předměty jsou pro cestující spíše překážkou, jsme se přesvědčili přímo na místě. Svoji nespokojenost vyjádřili všichni námi dotazovaní lidé. „Kvádry jsou zde úplně zbytečné a na obtíž. Mohly by klidně být hned na volné ploše za zastávkou, kde by nikomu nevadily,“ myslí jedna z cestujících, Marie Potůčková.


Proč byly kvádry vůbec do zastávky umístěny? „Tímto způsobem byl celý pomník vyprojektován včetně kamenných kvádrů, které jsou součástí uměleckého díla. Město nebylo investorem akce a prostor nám byl předán v podobě, v jaké je dnes,“ vyjádřil se Josef Macoun, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav.


Na stížnosti lidí reagoval také iniciátor stavby pomníku Vladimír Handlík z Nadačního fondu Letadlo Metoděje Vlacha. „S panem architektem bylo dohoduto, že pokud lidem kvádry nebudou vadit, budou na zastávce ponechány. V tomto případě však budeme jednat o nápravě,“ řekl Vladimír Handlík. Tato slova potvrdil i architekt pomníku Michal Hlaváček.


„Odstranění kvádrů ze zastávky bude také záležet na vyjádření investorů,“ uvedl Hlaváček.


Jedním z hlavních důvodů nespokojenosti cestujících je prý kromě nesmyslnosti umístění však především riziko úrazu. „Je to nebezpečné, když to bylo namrzlé, viděl jsem, jak jedna starší paní uklouzla a o kvádr se poranila,“ podotkl Ochotnický.


Podle slov cestujících zde mají největší problémy především starší lidé. Ti se s berlemi v malém prostoru s překážkami pořádně nemohou dostat k sezení. „Když se ale lidé k sezení nebo pod střechu dostanou, je to stejně k ničemu. Když prší, tak zastávka stejně nikoho před mokrem neuchrání. Má jenom dvě stěny a střechu, takže dovnitř zvesela prší. V zimě byl dokonce všude na lavičkách sníh,“ vyjádřili se další cestující. Cestující by se však dlouho neměli trápit.


Potvrdil to vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství města Josef Macoun.


„Zaznamenali jsme stížnosti na provedení autobusové čekárny a v současné době jednáme o provedení změny. Zároveň také počítáme s rozšířením přístřešku,“ dodal Macoun.