A je to tady. Z dětí, navštěvujích mateřskou školu, se od září stanou školáci.

Jako každý rok je nejdříve čeká zápis, u kterého také svoji budoucí školu poznají.

Pavel Šubrt, tiskový pracovník Magistrátu města Mladá Boleslav upřesnil termíny zápisů: „Zápis budoucích prvňáčků se bude konat na všech základních školách v Mladé Boleslavi v jednotném termínu, a to v pátek 5. února od 14 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 11 hodin.“

Rodiče, či jiní zákonní zástupci dítěte, si s sebou nesmí zapomenout vzít občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud se jedná o občana státu mimo země Evropské unie, je k zápisu potřeba i doklad o povolení k trvalému pobytu.

4. až 8. základní škola pro děti připravila zajímavý zápis. Děti se při něm totiž ocitnou v pohádce.

Přesný počet nových prvňáků je zatím neznámý. Náměstek primátora, Jan Smutný, uvedl: „ Zatímco loni přišlo k zápisům 418 dětí, letos se očekává vyšší účast, kolem 460 až 470. Přesné počty budou ale známy až po zápisech.“

Zápis se týká dětí, které dovrší do 31. 8. 2010 šestý rok věku včetně těch, jimž byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok. „O odklad povinné školní docházky musí požádat zákonný zástupce dítěte do 25. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení, například pedagogicko psychologické poradny nebo odborného lékaře. O odkladu pak rozhoduje ředitel školy,“ doplnil Smutný.

Na žádost rodičů se může zapsat také dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2010 do 30. června 2011, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. „Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince 2004 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2005 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Tato doporučující stanoviska přiloží zákonný zástupce k žádosti,“ upřesnil náměstek.