Desítky pracovních míst mohou vzniknout díky dvěma novým projektům města Mladá Boleslav. Nové pozice mohou pomoci i lidem, kteří přijdou o zaměstnání v současné ekonomické krizi.

Jedním z projektů je zřízení skupin ručních metařů, kteří budou zametat ulice a chodníky. K tomu bude potřeba podle současných hrubých odhadů asi 25 až 35 lidí. Dále se připravuje nová funkce správců čtvrtí, kteří by měli zodpovídat za pořádek a čistotu v konkrétních částech města. Pro celou Mladou Boleslav i její příměstské části se počítá s 12 až 13 správci čtvrtí.

Ruční úklid chodníků a přilehlých částí komunikací připravuje vedení města spolu s firmou Compag již delší dobu. Metaři se stanou zaměstnanci Compagu a budou uklízet kompletně všechny ulice a uličky ve městě.

Jsou stanoveny čtyři intenzity úklidu, a to jednou denně, třikrát týdně, jednou týdně a jednou za 14 dní. Denně se budou čistit nejvíce frekventované ulice, jednou za 14 dní naopak uličky, které se dříve většinou neuklízely vůbec. Až dosud se většina ulic ve městě uklízela zhruba dvakrát až pětkrát do roka.

„Podle našeho názoru to velmi výrazně zlepší čistotu komunikací a chodníků i sníží prašnost. Přestože jsme dělali loni dva velké generální úklidy ve městě a čistota ulic se zlepšila, nebylo to ideální. Některé komunikace do úklidu zahrnuty nebyly. To nový systém napraví,“ řekl primátor Raduan Nwelati.
Metaři nebudou během roku pouze zametat chodníky, ale v zimě pomohou i s odklízením sněhu z chodníků.

„Od března by měl být zahájen zkušební provoz tohoto projektu, a to ve třech lokalitách ve městě,“ řekl primátor.

Cílem je vyzkoušet účinnost úklidu v různých typech městské zástavby. Jednak se úklid nejdříve vyzkouší v jedné z příměstských částí, tedy v zástavbě rodinných domků (zřejmě v Dubcích), dále na značně frekventované ulici s širokými chodníky typu Havlíčkova či třída Václava Klementa a za třetí na jiné městské komunikaci, ovšem klidnější a s užšími chodníky. Zhruba po 14 dnech až měsíci se systém vyhodnotí a na základě zjištěných poznatků bude vypracován přesný harmonogram pro ruční úklid celého města.

Primátor zároveň zdůraznil, že metaři nemají nic společného se skupinou počišťovačů, kteří již pracují nyní ve městě. Ti jsou naopak zaměstnanci magistrátu a jde o projekt ve spolupráci s úřadem práce. Magistrát i městská policie je využívají každý den při úklidu a péči o zeleň i veřejná prostranství.

V Boleslavi vzniknou "správci čtvrtí"

Radnice již také připravuje pracovní náplň a další podmínky pro vznik nové funkce „správce čtvrtí.“ Ve městě by jich mělo působit zhruba sedm a v příměstských částech pět. Každý z nich bude mít na starosti určenou lokalitu a bude se o ni starat, aby byla v absolutním pořádku.

Má tedy dohlížet na úklid, údržbu i sečení zeleně, vyvážení odpadu, stav komunikací a chodníků, stav veřejného osvětlení, úklid sněhu, stav laviček a další věci. Pokud něco nebude v pořádku, nahlásí to oddělení koncepce a údržby městské zeleně magistrátu, případně odborným firmám.

„Myslím, že to může velmi výrazně zlepšit vzhled města a jednotlivých čtvrtí,“ řekl primátor. Je podle něho nutné, aby při zjišťování nedostatků dále spolupracovala i městská policie.

Magistrát, správci čtvrtí, městská policie, počišťovači i metaři by měli fungovat koordinovaně a celkově tak přispívat ke zlepšování kvality úklidu a pořádku veřejných prostranství a ulic. O městské parky se již nyní starají správci parků.