Jak jsme sledovali celý den problémy s vichřicí na Mladoboleslavsku, čtěte zde!

"V důsledku zhoršených povětrnostních podmínek se v sobotustrážníci zejména věnovali kontrolám města, zaměřeným na zjišťování a řešení následného odstranění závad a nepořádků, způsobených silným poryvem větru," uvedlředitel Městské policie Mladá Boleslav Tomáš Kypta.

V první řadě ihned poúderu větru strážníci objížděli město a umisťovali zpět kontejnery na odpad, které se „rozjely“ po komunikacích, zvláště v Severním městě. Tato situace pak trvala místy až do pozdních odpoledních hodin.

Druhý problém, který byl větrem způsoben, byl výpadek elektrické energie, který způsobil poruchu na dvou semaforech na křižovatce u Bičíků a u Měšťáků. Následkem větru také vypadl kryt lampy veřejného osvětlení v Jičínské a Jaselské ulici. Tyto závady odstranil technik firmy Osvit.

"V ulici Zalužanská oznámil občan, že mu na vozidlo spadla lampa veřejného osvětlení. O záležitosti byl informován pracovník firmy Osvit, který se s poškozeným spojil a záležitost budou vyřešit spolu osobně," popsiuje Kypta.

V souvislosti s denními událostmi byla městská policie požádána firmou Osvit o večerní kontrolu veřejného osvětlení, zda jsou řádně a bez závad osvětleny všechny ulice města.

Výpadek elektrické energie byl hlášenlidmi nejen z Čejetic, Kosmonos a Bradlce, ale také z Husí Lhoty, Bakova a dalších okolních obcí. Tyto závady se operační důstojník pokusil nahlásit na energetické závody, ale všechny linky byly buď v poruše nebo přetíženy. Závada byla způsobena pravděpodobně pádem sloupu vedení vysokého napětí u Bakova nad Jizerou.

Dalším problémem, bylo znečištění některých komunikací. O jejich vyčištění se postarala firmaCompag. Hrubé nečistoty byly uklizeny ještě v odpoledních hodinách a v neděli najedou úklidové vozy k dočištění komunikace.

Následkem poryvu větru bylo i vyvrácení několika vzrostlých stromů v lesoparku Štěpánka. Po vzájemné dohodě operačníchdůstojníků městské policieahasičů na místo vyjela hlídka hasičů, která zjistila, že stromy jsou zaklíněné do sebe a vzájemně pruží. V průběhu odpoledne se ozval odpovědný pracovník firmy Compag, který na místo vyslal odborníka,jenž posoudil stav stromů a sdělil, že opatření provedou v neděli, nejdéle v pondělí, jelikož by v důsledku silného větru bylo nebezpečné provést odstranění stromů. Místo bylo proto uzavřeno a ohraničeno bezpečnostní páskou městské policie.

V ulici Šmilovského došlo na křižovatce s ulicí S.K.Neumanna k pádu telefonního kabelu, který se vyhákl ze sloupu a spadl na vozovku. Operační důstojník vyrozuměl operátora telefonické společnosti, který zajistí vyslání technika a opravu.