Nejužívanější drogou narkomanů na Mladoboleslavsku je Subutex, který se používá při léčbě závislosti na heroinu. Miroslav Zavadil, zástupce ředitele občanského sdružení Semiramis, řekl: „Bohužel se to vymklo z rukou a tento lék se začal užívat nitrožilním způsobem a vytvořila se na něm závislost podobného charakteru, jako může být na heroinu. Subutex i heroin totiž obsahuji tutéž opiátovou látku.“

Subutex je podle Zavadila k dostání na černém trhu i u lékařů. „Subutex je na Mladoboleslavsku poměrně dostupný i kvůli tomu, že Boleslav leží nedaleko Prahy. Naši klienti to také umí pořádně „zahrát“ před doktory. Navštíví svého lékaře, řeknou, že jsou závislí na heroinu, uvedou dávkování – vyšší, než užívají skutečně - a ten jim předepíše určité množství Subutexu. Jelikož je jejich skutečná potřeba nižší než dostanou na předpisu, tak zbytek léků skončí na černém trhu,“ upřesňuje Zavadil.

Mezi nejčastější nitrožilně užívané drogy patří na Mladoboleslavsku již zmiňovaný Subutex a pervitin. Všeobecně nejrozšířenější nelegální drogou je marihuana.

V okrese je necelých 400 uživatelů drog, kteří si je aplikují nitrožilně. Průměrný věk klientů Semiramisu je 25 let a jsou to většinou muži (60 procent).

Počet klientů, nových uživatelů drog, nestoupá. „Naopak stoupá počet vyměněného injekčního materiálu, což ukazuje na to, že se nám daří lépe vyhledávat uživatele drog a motivovat je k využití našich služeb, snižují tak rizika, která vyplývají z užívání drog. Například tím, že stříkačky nebudou nikde odhazovat a budou je nosit k nám a my je necháme odborně zlikvidovat,“ doplnil Zavadil.

Výsledky Semiramisu za loňský rok byly poznamenány dvěma událostmi. Havárií vody a výměnou zaměstnanců. „Rok 2009 by byl minimálně stejně úspěšný jako předešlý rok, ale někteří zaměstnanci nesplňovali kvalifikační požadavky, tudíž jsme s nimi museli ukončit pracovní poměr a přijmout nové lidi. To je složité, protože nějaký čas trvá, než se zaučí. Už nás je ale dostatek. Máme kvalifikované vysokoškolsky vzdělané zaměstnance,“ řekl Zavadil.

Další věc, která činnost Semiramisu ovlivnila, byla havárie vody. „Naše služby jsme kvůli tomu museli zregulovat a omezit je pouze na výměnu stříkaček, krizovou intervenci a první pomoc. Služby jsme poskytovali v improvizovaných podmínkách – na zahradě ve vojenském stanu,“ přiblížil Zavadil.

Podle Zavadila by sdružení v případě klidného průběhu roku atakovalo magickou hranici vyměněných injekčních stříkaček – až 150 tisíc kusů.

Loňský rok přinesl i pozitiva. Počet rodičů, který občanské sdružení navštívil, se mírně zvýšil. „Je to i kvůli tomu, že jsme vyměnili některé zaměstnance. Ti noví mají větší specializaci na práci s rodinami.“ Podle Zavadila je nejčastějším důvodem návštěvy rodičů zjištění, že jejich dítě užívá drogy a oni nevědí, jak v takové situaci reagovat.